Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων - Οδηγίες ελέγχων

Παράταση παραγραφής για τρία έτη στις υποθέσεις που μεταφέρθηκαν από το Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε.

Δείτε το άρθρο

Οι βασικοί κανόνες παραγραφής και η άρνηση του ΣτΕ να δώσει παράταση στις παρατάσεις

Δείτε το άρθρο

Έλεγχοι που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017 από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. - Προτεραιοποίηση και ολοκλήρωση ερευνών

Δείτε το άρθρο

Α.Α.Δ.Ε.: «Η απόφαση προτεραιοποίησης ελέγχων δεν οδηγεί σε παραγραφή υποθέσεων»

Δείτε το άρθρο

Ποιες χρήσεις θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα από την Α.Α.Δ.Ε. μετά την απόφαση του ΣτΕ για τις παραγραφές

Δείτε το άρθρο

Η συνταγματικότητα των συνεχών παρατάσεων της παραγραφής φορολογικών υποθέσεων θα κριθεί στην Ολομέλεια του Σ.τ.Ε.

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η συνεχής παράταση παραγραφής φορολογικών υποθέσεων

Δείτε το άρθρο

Αυτή είναι η απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα της παράτασης της παραγραφής

Δείτε το άρθρο

Αρχή της αναλογικότητας και διάρκεια της παραγραφής διοικητικών παραβάσεων

Δείτε το άρθρο

Νέα απόφαση του ΣτΕ για την παραγραφή των προστίμων του Κ.Β.Σ.

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ 2934/2017 - Ολόκληρη η απόφαση για τα «συμπληρωματικά» στοιχεία των καταθέσεων στις ημεδαπές τράπεζες

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ 1738/2017: Παραγραφή φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου - Οι συνολικές παράτασεις παραγραφής που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα

Δείτε το άρθρο

Η ΔΕΔ εξετάζει πλέον τις υποθέσεις με βάση την απόφαση του ΣτΕ για την παραγραφή

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ 1191/2017 - H έννοια της ανακρίβειας της δήλωσης, για την εφαρμογή της δεκαετούς παραγραφής

Δείτε το άρθρο

Αντισυνταγματικές και οι παρατάσεις παραγραφής των νόμων 3888/2010, 4002/2011 και 4098/2012

Δείτε το άρθρο

Νέες οδηγίες από την ΑΑΔΕ για τις παραγραφόμενες χρήσεις

Δείτε το άρθρο

Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 158908 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/05-12-2017 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

ΝΣΚ 408/2011

Δεν είναι δυνατός ο συμψηφισμός παρακρατηθέντος φόρου, οικονομικού έτους 2005, με τον κύριο φόρο που προκύπτει από δήλωση φόρου εισοδήματος της Κοινοπραξίας του ερωτήματος, η οποία (δήλωση) υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και συγκεκριμένα, μετά την παρέλευση τριετίας από τη λήξη προθεσμίας υποβολής

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα