Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων - Οδηγίες ελέγχων

ΔΠΑ - Παραγραφή δικαιώματος Δημοσίου προς επιβολή φόρου επί δικαστικής ακύρωσης φύλλου ελέγχου - Εξωλογιστικός προσδιορισμός - Ne bis in idem

Δείτε το άρθρο

Κρίσιμη ημερομηνία για την διακοπή της παραγραφής αποτελεί η ημερομηνία κοινοποίησης της καταλογιστικής πράξης στον ελεγχόμενο και όχι η ημερομηνία έκδοσης αυτής - Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς

Δείτε το άρθρο

Τραπεζικοί λογαριασμοί αλλοδαπής: Η πρόσφατη απόφαση 658/2020 του ΣτΕ δεν ανατρέπει τις αποφάσεις 2934/2017 και 2935/2017

Δείτε το άρθρο

Γιώργος Χριστόπουλος: Γιατί παρερμηνεύτηκε η απόφαση 658/2020 του ΣτΕ για τις υποθέσεις της λίστας Λαγκάρτ, ως προς τον χρόνο παραγραφής.

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ 658/2020 - Παραγραφή – Παρέκταση (από πενταετία σε δεκαετία) λόγω συμπληρωματικών στοιχείων – Πληροφορίες σχετικές με τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία

Δείτε το άρθρο

Παράταση παραγραφής για τρία έτη στις υποθέσεις που μεταφέρθηκαν από το Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε.

Δείτε το άρθρο

Οι βασικοί κανόνες παραγραφής και η άρνηση του ΣτΕ να δώσει παράταση στις παρατάσεις

Δείτε το άρθρο

Έλεγχοι που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017 από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. - Προτεραιοποίηση και ολοκλήρωση ερευνών

Δείτε το άρθρο

Α.Α.Δ.Ε.: «Η απόφαση προτεραιοποίησης ελέγχων δεν οδηγεί σε παραγραφή υποθέσεων»

Δείτε το άρθρο

Ποιες χρήσεις θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα από την Α.Α.Δ.Ε. μετά την απόφαση του ΣτΕ για τις παραγραφές

Δείτε το άρθρο

Η συνταγματικότητα των συνεχών παρατάσεων της παραγραφής φορολογικών υποθέσεων θα κριθεί στην Ολομέλεια του Σ.τ.Ε.

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η συνεχής παράταση παραγραφής φορολογικών υποθέσεων

Δείτε το άρθρο

Αυτή είναι η απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα της παράτασης της παραγραφής

Δείτε το άρθρο

Αρχή της αναλογικότητας και διάρκεια της παραγραφής διοικητικών παραβάσεων

Δείτε το άρθρο

Νέα απόφαση του ΣτΕ για την παραγραφή των προστίμων του Κ.Β.Σ.

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ 2934/2017 - Ολόκληρη η απόφαση για τα «συμπληρωματικά» στοιχεία των καταθέσεων στις ημεδαπές τράπεζες

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ 1738/2017: Παραγραφή φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου - Οι συνολικές παράτασεις παραγραφής που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα

Δείτε το άρθρο

Ε.2123/2019

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1165/2018 εγκυκλίου ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 5 του άρθρου 84 του ν.2238/1994, αναφορικά με την πενταετή και δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής, αντίστοιχα, μετά την έκδοση της αριθμ. 732/2019 απόφασης του Β' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1165/2018

Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 147/2018 γνωμοδότησης της Α' Ολομέλειας Διακοπών του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994, με την παρέκτασή της κατά τρία (3) έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής

Δείτε το άρθρο

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 147/2018

Εάν ενόψει της έκδοσης των υπ’ αριθ. 1738 (Ολομ), 2934 και 2935/2017 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), εξακολουθεί να βρίσκει έδαφος εφαρμογής η υπ’αριθ. 173/2006 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ισοδυναμεί με τη μη υποβολή δήλωσης, με αποτέλεσμα το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου να παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών

Δείτε το άρθρο

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 111/2018

Εφαρμογή ή μη της υπ’ αριθ. 173/2006 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος ισοδυναμεί με τη μη υποβολή δήλωσης, με αποτέλεσμα το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου να παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών, ενόψει των αποφάσεων 1738/2017, 2934 και 2935/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα