Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων - Οδηγίες ελέγχων

Διευκρινίσεις για τον εντοπισμό φορολογητέας ύλης η οποία ανάγεται σε φορολογικά έτη που έχουν παραγραφεί

Με την εγκύκλιο 2082/2022 παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθ. 36 του ΚΦΔ, σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου έχει εντοπιστεί φορολογητέα ύλη η οποία ανάγεται σε φορολογικά έτη που έχουν παραγραφεί, τα οποία προηγούνται της ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου - Αφορά φορολογούμενους που τελούν σε έλεγχο από Φορολογική Ελεγκτική Υπηρεσία

Δείτε το άρθρο

Η αφετηρία του χρόνου παραγραφής των φορολογικών ποινικών αδικημάτων και της λαθρεμπορίας μετά το ν. 4745/2020

Δείτε το άρθρο

Η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται με την κοινοποίηση των πράξεων ελέγχου και όχι με την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων

Προκειμένου να μην παραγραφεί η αξίωση του Δημοσίου για βεβαίωση και επιβολή φόρου ή/και κύρωσης για παράβαση των σχετικών διατάξεων, πρέπει, εντός της θεσπιζόμενης προθεσμίας παραγραφής, όχι μόνον να εκδίδεται η καταλογιστική πράξη αλλά και να γίνεται κοινοποίηση αυτής στο πρόσωπο, σε βάρος του οποίου χωρεί ο καταλογισμός.

Δείτε το άρθρο

ΔΠΑ: ΦΠΑ - Παραγραφή - Συμπληρωματικά στοιχεία - Αντισυνταγματικότητα νομοθετικών διατάξεων περί παρατάσεως του χρόνου παραγραφής

Δείτε το άρθρο

ΔΠΑ - Φορολογία εισοδήματος. Παραγραφή δικαιώματος Δημοσίου προς επιβολή φόρου επί δικαστικής ακύρωσης φύλλου ελέγχου. Εξωλογιστικός προσδιορισμός

Δείτε το άρθρο

ΔΠΑ - Παραγραφή δικαιώματος Δημοσίου προς επιβολή φόρου επί δικαστικής ακύρωσης φύλλου ελέγχου - Εξωλογιστικός προσδιορισμός - Ne bis in idem

Δείτε το άρθρο

Κρίσιμη ημερομηνία για την διακοπή της παραγραφής αποτελεί η ημερομηνία κοινοποίησης της καταλογιστικής πράξης στον ελεγχόμενο και όχι η ημερομηνία έκδοσης αυτής - Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς

Δείτε το άρθρο

Τραπεζικοί λογαριασμοί αλλοδαπής: Η πρόσφατη απόφαση 658/2020 του ΣτΕ δεν ανατρέπει τις αποφάσεις 2934/2017 και 2935/2017

Δείτε το άρθρο

Γιώργος Χριστόπουλος: Γιατί παρερμηνεύτηκε η απόφαση 658/2020 του ΣτΕ για τις υποθέσεις της λίστας Λαγκάρτ, ως προς τον χρόνο παραγραφής.

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ 658/2020 - Παραγραφή – Παρέκταση (από πενταετία σε δεκαετία) λόγω συμπληρωματικών στοιχείων – Πληροφορίες σχετικές με τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία

Δείτε το άρθρο

Παράταση παραγραφής για τρία έτη στις υποθέσεις που μεταφέρθηκαν από το Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε.

Δείτε το άρθρο

Οι βασικοί κανόνες παραγραφής και η άρνηση του ΣτΕ να δώσει παράταση στις παρατάσεις

Δείτε το άρθρο

Έλεγχοι που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017 από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. - Προτεραιοποίηση και ολοκλήρωση ερευνών

Δείτε το άρθρο

Α.Α.Δ.Ε.: «Η απόφαση προτεραιοποίησης ελέγχων δεν οδηγεί σε παραγραφή υποθέσεων»

Δείτε το άρθρο

Ποιες χρήσεις θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα από την Α.Α.Δ.Ε. μετά την απόφαση του ΣτΕ για τις παραγραφές

Δείτε το άρθρο

Η συνταγματικότητα των συνεχών παρατάσεων της παραγραφής φορολογικών υποθέσεων θα κριθεί στην Ολομέλεια του Σ.τ.Ε.

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η συνεχής παράταση παραγραφής φορολογικών υποθέσεων

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ 1777/2020

Συμπληρωματικά στοιχεία - Έκθεση ελέγχου σχετικά με την απόδειξη συναλλαγών ως εικονικών η οποία περιήλθε σε γνώση της φορολογικής αρχής, με έγγραφο της Εισαγγελίας, μετά το τέλος του αρχικού ελέγχου και μετά τη συμπλήρωση της προθεσμίας παραγραφής

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα