Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Εμμεσες τεχνικές ελέγχου

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου σε αγρότη παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών - Κλειστή αποθήκη σε πορτοκάλια και μανταρίνια - Φύρα σε ποσοστό 20%

Δείτε το άρθρο

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου: Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας - προσαύξηση περιουσίας - Η παράλειψη δήλωσης διατροφής δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση της φορολογικής υποχρέωσης

Δείτε το άρθρο

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου - Αρχή των αναλογιών: Ο έλεγχος θεωρεί ως ένδειξη μη έκδοσης στοιχείων την πτώση του μεικτού κέρδους επί του κόστους - Μη διενέργεια απογραφής

Δείτε το άρθρο

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου: Η ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών για την κάλυψη δαπανών διαβίωσης δεν αποτελεί δηλούμενο εισόδημα που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013

Δείτε το άρθρο

Χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου λόγω μη έκδοσης ενός στοιχείου αξίας 300,00 ευρώ - Για τον έλεγχο της κάλυψης προσωπικών δαπανών διαβίωσης λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δαπάνες και όχι τεκμαρτές

Δείτε το άρθρο

Αγρότης - Πώληση σε λαϊκές αγορές: Έμμεσες τεχνικές ελέγχου-Αναγνώριση φύρας στα νωπά προϊόντα σε ποσοστό 3%

Δείτε το άρθρο

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου - Διευκρινίσεις για την επιβολή προστίμων

Περιεχόμενο της εγκυκλίου 2047/2023 είναι η παροχή διευκρινίσεων και η αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με την επιβολή των προστίμων για παραβάσεις που προκύπτουν από τον έμμεσο προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης καθώς και ζητημάτων σχετικά με τις διαφορές Φ.Π.Α..

Δείτε το άρθρο

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου - Τεχνική των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά

Δείτε το άρθρο

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου σε εστιατόριο με την αρχή των αναλογιών - Φύρα σε ποτά και γεύματα

Δείτε το άρθρο

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου σε καφετέρια - Μη έκδοση αυτοπαράδοσης για «κεράσματα» - Καταστροφή αντί φύρας - Μερίδες και φύρα για φιάλες ποτών και ροφήματα

Δείτε το άρθρο

Φαρμακείο: Εκπίπτει η δαπάνη για μεταπτυχιακό - Υπολογισμός εισοδήματος με έμμεσες τεχνικές

Δείτε το άρθρο

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου - Αρχή των αναλογιών - Μη τήρηση αξιόπιστων λογιστικών αρχείων όσον αφορά την έκδοση στοιχείων

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ: Αρνητικός συντελεστής μικτού κέρδους - Έμμεση τεχνική ελέγχου, αρχή αναλογιών - Μη διενέργεια Pro-rata σε περίπτερο

Δείτε το άρθρο

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου: Τεχνική της τιμής προς τον όγκο συναλλαγών - Δεν προβλέπεται η επιβολή προστίμου του άρθρου 58Α του ΚΦΔ σε περίπτωση προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης με έμμεσες τεχνικές ελέγχου

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ: Έμμεσες τεχνικές ελέγχου - Αρχή των αναλογιών - Μη ορθή εφαρμογή της έμμεσης τεχνικής από τον έλεγχο - Καταστροφή αποθεμάτων και απεικόνιση στα βιβλία

Δείτε το άρθρο

Οδηγίες για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου του άρθρου 67Β του Κ.Φ.Ε. κοινοποιεί το Υπ. Οικονομικών

Δείτε το άρθρο

7,1 εκ. ευρώ έχουν εισπραχθεί μέχρι στιγμής ύστερα από ελέγχους του ΚΕΦΟΜΕΠ - 25,4 εκ. ευρώ τα βεβαιωμένα ποσά - Με Εισαγγελική παραγγελία ο έλεγχος 25 υποθέσεων από την λίστα Lagarde

Αποτελέσματα του Κέντρου Ελέγχου Φυσικών Προσώπων Μεγάλου Πλούτου στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Δείτε το άρθρο

Νέες οδηγίες για τον έμμεσο προσδιορισμό φόρου φυσικών προσώπων από την Γ.Γ.Δ.Ε.

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ 221/2023

Τεχνική της Ανάλυσης Ρευστότητας - Ο υπολογισμός του πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών (διαθέσιμο εισόδημα), όπως αυτός χρησιμοποιείται για την κάλυψη τεκμηρίων των άρθρων 31 και 32 του Κ.Φ.Ε. δεν τυγχάνει εφαρμογής στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα