Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ενδικοφανής προσφυγή

Παράταση για την έκδοση αποφάσεων για εκκρεμείς ενδικοφανείς προσφυγές με αντικείμενο ζητήματα αλληλέγγυας ευθύνης

Δείτε το άρθρο

Προβλήματα στη στελέχωση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης

Δείτε το άρθρο

Γ.Γ.Δ.Ε.: Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιων της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών (Φεβρουάριος 2014)

Δείτε το άρθρο

Αναστολή της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής μέχρι την 30ή Αυγούστου

Δείτε το άρθρο

Ψηφίστηκε η διάταξη για την αναστολή προθεσμίας των ενδικοφανών προσφυγών

Δείτε το άρθρο

Νέα ανακοίνωση της Γ.Γ.Δ.Ε. για την αναστολή των προθεσμιών άσκησης και εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής

Δείτε το άρθρο

Μεγάλος αριθμός ενδικοφανών προσφυγών κατά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Οδηγίες της Γ.Γ.Δ.Ε. για την παραλαβή

Δείτε το άρθρο

Οι δικαστές καλούν τους φορολογούμενους να προσφεύγουν στα δικαστήρια και προτείνουν να αρθεί ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ενδικοφανούς προσφυγής για τις υποθέσεις μέχρι 3.000 ευρώ

«Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία σημαντικής μερίδας των πολιτών να αμφισβητήσουν δικαστικά τη νομιμότητα πράξεων ή παραλείψεων φορολογικών αρχών που θίγουν έννομα συμφέροντά τους»

Δείτε το άρθρο

Επέκταση από 60 σε 90 ημέρες για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών εξετάζει το Υπ. Οικ.

Δείτε το άρθρο

6 στις 10 ενδικοφανείς προσφυγές απορρίπτονται λόγω εκπνοής της προθεσμίας εξέτασής τους

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για τις ενδικοφανείς προσφυγές κατά του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δείτε το άρθρο

Παύει να ισχύει η ειδική διαδικασία υποβολής και διαβίβασης ενδικοφανών προσφυγών κατά του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δείτε το άρθρο

Γ.Γ.Δ.Ε.: Αυξάνεται η περίοδος εξέτασης ενδικοφανούς προσφυγής

Δείτε το άρθρο

Περαιτέρω οδηγίες από τη Γ.Γ.Δ.Ε. για τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Δείτε το άρθρο

Αναστολή των προθεσμιών άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής

Δείτε το άρθρο

Άσκηση και χειρισμός των ένδικων μέσων που ασκούνται κατά αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων επί προσφυγών κατά ρητών ή σιωπηρών αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Δείτε το άρθρο

Αναστολή των προθεσμιών για την άσκηση και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής

Δείτε το άρθρο

Ενδικοφανής προσφυγή - Υποχρέωση ενημέρωσης του φορολογουμένου στις περιπτώσεις σιωπηρής απόριψης του ένδικου μέσου

Δείτε το άρθρο

Προετοιμάζεται η ηλεκτρονική υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών

Δείτε το άρθρο

Ψηφιοποίηση του έντυπου αρχείου της Επιτροπής του άρθρου 70α του ν. 2238/1994

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ - Διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση αιτημάτων αναστολής

Δείτε το άρθρο

Η προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής από τους κατοίκους εξωτερικού

Δείτε το άρθρο

Μια στις 4 ενδικοφανείς προσφυγές γίνονται δεκτές από τη Δ.Ε.Δ.

Δείτε το άρθρο

Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Δ.Ε.Δ. για πράξεις διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου που εκδίδονται από την 22/12/2016

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

4174

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα