Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ενδικοφανής προσφυγή

Κλήση σε ακρόαση του προσφεύγοντος ενώπιον της ΔΕΔ (σχόλιο στην ΣτΕ 962/2022)

Δείτε το άρθρο

Δεν προσβάλλεται με ενδικοφανή προσφυγή η απόρριψη, σιωπηρή ή ρητή, από τη φορολογική αρχή του αιτήματος για εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών (αγρότης ειδικού καθεστώτος)

Δείτε το άρθρο

Ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών - Νέο video από την ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ: Ψηφιακές υποβολές ενδικοφανών προσφυγών και μέσω ΔΟΥ Α-Β', Β' Τάξης

Δείτε το άρθρο

Ενδικοφανείς προσφυγές: Σε λειτουργία η ψηφιακή υποβολή - Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής

Δείτε το άρθρο

Η απόφαση για τη ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του ΚΦΔ

Δείτε το άρθρο

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

Ψηφιακά, μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr) οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν πλέον να υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές και αιτήματα αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Δείτε το άρθρο

Μήπως η διαδικασία επανεξέτασης των φορολογικών διαφορών χρήζει επανεξέτασης;

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για την παράταση προθεσμιών άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής και εξέτασης ενδικοφανούς προσφυγής

Δείτε το άρθρο

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα για παράταση της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής που έχουν λήξει ή λήγουν από την 1/2/2021 έως και την 31/3/2021

Δείτε το άρθρο

Άσκηση ενδικοφανών προσφυγών - Αναστολή και παράταση των προθεσμιών με την απόφαση Α 1273/2020

Δείτε το άρθρο

Παράταση για την έκδοση αποφάσεων για εκκρεμείς ενδικοφανείς προσφυγές με αντικείμενο ζητήματα αλληλέγγυας ευθύνης

Δείτε το άρθρο

Προβλήματα στη στελέχωση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης

Δείτε το άρθρο

Γ.Γ.Δ.Ε.: Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιων της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών (Φεβρουάριος 2014)

Δείτε το άρθρο

Αναστολή της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής μέχρι την 30ή Αυγούστου

Δείτε το άρθρο

Ψηφίστηκε η διάταξη για την αναστολή προθεσμίας των ενδικοφανών προσφυγών

Δείτε το άρθρο

Νέα ανακοίνωση της Γ.Γ.Δ.Ε. για την αναστολή των προθεσμιών άσκησης και εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής

Δείτε το άρθρο

Μεγάλος αριθμός ενδικοφανών προσφυγών κατά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Οδηγίες της Γ.Γ.Δ.Ε. για την παραλαβή

Δείτε το άρθρο

Οι δικαστές καλούν τους φορολογούμενους να προσφεύγουν στα δικαστήρια και προτείνουν να αρθεί ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ενδικοφανούς προσφυγής για τις υποθέσεις μέχρι 3.000 ευρώ

«Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία σημαντικής μερίδας των πολιτών να αμφισβητήσουν δικαστικά τη νομιμότητα πράξεων ή παραλείψεων φορολογικών αρχών που θίγουν έννομα συμφέροντά τους»

Δείτε το άρθρο

Επέκταση από 60 σε 90 ημέρες για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών εξετάζει το Υπ. Οικ.

Δείτε το άρθρο

6 στις 10 ενδικοφανείς προσφυγές απορρίπτονται λόγω εκπνοής της προθεσμίας εξέτασής τους

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για τις ενδικοφανείς προσφυγές κατά του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δείτε το άρθρο

Παύει να ισχύει η ειδική διαδικασία υποβολής και διαβίβασης ενδικοφανών προσφυγών κατά του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δείτε το άρθρο

Α.1012/2022

Παράταση προθεσμίας υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α' 170), των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων ή πληρεξουσίων και εκπροσώπων αυτών, που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Δείτε το άρθρο

Α.1273/2020

Αναστολή και παράταση των προθεσμιών της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75) ως προς την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής καθώς και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα