Ετικέτες κόμβου - Ηλεκτρονικό παράβολο | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ηλεκτρονικό παράβολο

Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)

Δείτε το άρθρο

Και τα παράβολα θα εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω ΓΓΠΣ - Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για το e-Παράβολο

Δείτε το άρθρο

Σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου

Δείτε το άρθρο

Περισσότερα από 350.000 «e-παράβολα» έχουν εκδοθεί από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής

Δείτε το άρθρο

2,3 εκατομμύρια e-παράβολα έχουν εκδοθεί από την εφαρμογή της ΓΓΠΣ

Δείτε το άρθρο

Ένταξη όλων των φορέων στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου το αργότερο μέχρι 10/9

Δείτε το άρθρο

Υλοποίηση προτάσεων του ΣτΠ για τη διαδικασία έκδοσης του ηλεκτρονικού παραβόλου

Δείτε το άρθρο

Καταγραφή όλων των παραβόλων και ένταξή τους στην ηλεκτρονική διαδικασία

Δείτε το άρθρο

Βελτίωση και επέκταση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου

Δείτε το άρθρο

Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)

Δείτε το άρθρο

Και τα παράβολα θα εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω ΓΓΠΣ - Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για το e-Παράβολο

Δείτε το άρθρο

Σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου

Δείτε το άρθρο

Περισσότερα από 350.000 «e-παράβολα» έχουν εκδοθεί από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής

Δείτε το άρθρο

2,3 εκατομμύρια e-παράβολα έχουν εκδοθεί από την εφαρμογή της ΓΓΠΣ

Δείτε το άρθρο

Ένταξη όλων των φορέων στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου το αργότερο μέχρι 10/9

Δείτε το άρθρο

Υλοποίηση προτάσεων του ΣτΠ για τη διαδικασία έκδοσης του ηλεκτρονικού παραβόλου

Δείτε το άρθρο

Καταγραφή όλων των παραβόλων και ένταξή τους στην ηλεκτρονική διαδικασία

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. 96377/ 2017

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 45913 οικ./03-11-2015 (ΦΕΚ τ. Β' 2414/10-11-2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» - Παράταση διάρκειας εργασιών

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. 96377/ 2017

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 45913 οικ./03-11-2015 (ΦΕΚ τ. Β' 2414/10-11-2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» - Παράταση διάρκειας εργασιών

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. 96377/ 2017

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 45913 οικ./03-11-2015 (ΦΕΚ τ. Β' 2414/10-11-2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» - Παράταση διάρκειας εργασιών

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. 83539 οικ./29.12.2015

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 45913 οικ./3-11-2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2414/10-11-2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» - Παράταση διάρκειας εργασιών

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. 83539 οικ./29.12.2015

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 45913 οικ./3-11-2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2414/10-11-2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» - Παράταση διάρκειας εργασιών

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. 83539 οικ./29.12.2015

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 45913 οικ./3-11-2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2414/10-11-2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» - Παράταση διάρκειας εργασιών

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

other tags!

here are the other tags

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

fifth tab!

the fifth tab