Ετικέτες κόμβου - Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Θ. Σκορδάς: Δεν υπάρχει απολύτως καμία διάταξη στο νέο Αγορανομικό Κώδικα, που να αφορά σε προϊόντα, των οποίων η διάρκεια ζωής έχει λήξει

Δείτε το άρθρο

Πως θα αναγράφονται πλέον οι τιμές στα προϊόντα σύμφωνα με τους νέους κανόνες (ΔΙ.Ε.Π.Υ.Υ.)

Δείτε το άρθρο

Υπ. Αν. - Αναβολή της υποχρέωσης αναγραφής διπλών τιμών στα βιομηχανικά προϊόντα

Δείτε το άρθρο

Πρόστιμα σε «ταξί» από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου για μη συμμόρφωση στους νέους κανόνες Κανόνες (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Δείτε το άρθρο

Οι νέοι Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Δείτε το άρθρο

Οι υποχρεώσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

Δείτε το άρθρο

Οι Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. αύξησαν τα πρόστιμα - Έλεγχοι από το ΥΠ.ΑΝ. σε επιχειρήσεις και πρόστιμα για την προστασία του καταναλωτή

Δείτε το άρθρο

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Κώδικας Δεοντολογίας για Εκπτώσεις-Προσφορές-Προωθητικές Ενέργειες

Δείτε το άρθρο

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της απόφασης για την κωδικοποίηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Δείτε το άρθρο

Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Εντοπισμός λαθών και διευκρινίσεις σε θέματα μετρολογίας

Δείτε το άρθρο

Θ. Σκορδάς: Δεν υπάρχει απολύτως καμία διάταξη στο νέο Αγορανομικό Κώδικα, που να αφορά σε προϊόντα, των οποίων η διάρκεια ζωής έχει λήξει

Δείτε το άρθρο

Πως θα αναγράφονται πλέον οι τιμές στα προϊόντα σύμφωνα με τους νέους κανόνες (ΔΙ.Ε.Π.Υ.Υ.)

Δείτε το άρθρο

Υπ. Αν. - Αναβολή της υποχρέωσης αναγραφής διπλών τιμών στα βιομηχανικά προϊόντα

Δείτε το άρθρο

Πρόστιμα σε «ταξί» από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου για μη συμμόρφωση στους νέους κανόνες Κανόνες (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Δείτε το άρθρο

Οι νέοι Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Δείτε το άρθρο

Οι υποχρεώσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

Δείτε το άρθρο

Οι Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. αύξησαν τα πρόστιμα - Έλεγχοι από το ΥΠ.ΑΝ. σε επιχειρήσεις και πρόστιμα για την προστασία του καταναλωτή

Δείτε το άρθρο

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Κώδικας Δεοντολογίας για Εκπτώσεις-Προσφορές-Προωθητικές Ενέργειες

Δείτε το άρθρο

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της απόφασης για την κωδικοποίηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Δείτε το άρθρο

Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Εντοπισμός λαθών και διευκρινίσεις σε θέματα μετρολογίας

Δείτε το άρθρο

Θ. Σκορδάς: Δεν υπάρχει απολύτως καμία διάταξη στο νέο Αγορανομικό Κώδικα, που να αφορά σε προϊόντα, των οποίων η διάρκεια ζωής έχει λήξει

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4177 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

4177

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4177 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

4177

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4177 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

4177

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

other tags!

here are the other tags

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

fifth tab!

the fifth tab