Ετικέτες κόμβου - Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (4172/2013) | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (4172/2013)

Δαπάνη για ασφάλιστρα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης υπαλληλικού προσωπικού, διαχειριστών και μελών ΔΣ εταιρειών

Δείτε το άρθρο

Οι νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών με το ν. 4646/2019

Δείτε το άρθρο

Οι συντελεστές φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με το ν. 4646/2019

Δείτε το άρθρο

Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες - Οδηγίες ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

(Upd) Η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων για το 2020. Αναλυτικοί πίνακες

Δείτε το άρθρο

Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

Δείτε το άρθρο

Το νέο καθεστώς των δαπανών που εκπίπτουν όπως παρουσιάζεται στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Δείτε το άρθρο

Κατατέθηκε με αλλαγές στη Βουλή ο τελικός νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

Δείτε το άρθρο

Οι ενστάσεις της επιστημονικής υπρεσίας της βουλής για το νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος

Δείτε το άρθρο

Στουρνάρας - Το φορολογικό συντάχθηκε μαζί με τους καλύτερους ειδικούς του κόσμου

Δείτε το άρθρο

Grant Thornton - Οι φορολογικές αλλαγές του 2014 και οι επιπτώσεις της κρίσης στις ελληνικές επιχειρήσεις

Δείτε το άρθρο

Τι είπε Ο Υφυπουργός για τον νέο ΚΦΑΣ και τα Λογιστικά πρότυπα, την απλοποίηση των δηλώσεων, το μητρώο σκαφών, το μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών κλπ στην ομιλία του στην βουλή.

Δείτε το άρθρο

ΥΠΟΙΚ: Διευκρινίσεις για διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου

Δείτε το άρθρο

Χωρίς φόρο τελικά η διανομή κερδών στις εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία

Δείτε το άρθρο

Σε 30 ημέρες από την μεταβολή ή την απόκτηση η υποβολή του Ε9. - Οι αλλαγές του νομοσχεδίου σχετικά με το Ε9

Δείτε το άρθρο

Ο ΚΦΕ και ο ΚΦΔ θα μοιραστούν στους πολίτες για να γνωρίζουν και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ομιλία Στουρνάρα στην βουλή στα πλαίσια της συζήτησης του ΕΝΦΙΑ

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις από τον Κο Μαυραγάνη για διατάξεις του ΚΦΕ και του ΚΦΔ στην ομιλία του στην βουλή

Δείτε το άρθρο

Στουρνάρας : Δεν μπορεί να γίνει διάκριση των ακινήτων που είναι προς αξιοποίηση, ώστε να πληρώσουν διαφορετικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δείτε το άρθρο

Πριν από το τέλος του έτους η απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. για τον έλεγχο της διακίνησης ενόψη της κατάργησης του Δ.Α. - Νέες διευκρινίσεις από τον Υφυπουργό για τις αλλαγές στον Κ.Φ.Ε. και στον Κ.Φ.Δ.

Δείτε το άρθρο

Απαλλαγή από τον φόρο των κερδών από οικιακά φωτοβολταικά (10kw)

Δείτε το άρθρο

Ε.2183/2019

Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου (ομολογιακού ή μη) όταν το ποσό του φόρου επανενσωματώνεται προκειμένου ο δικαιούχος να λαμβάνει το συνολικό ποσό των συμβατικών τόκων χωρίς το βάρος της παρακράτησης φόρου (ρήτρα "tax gross-up")

Δείτε το άρθρο

Ε.2183/2019

Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου (ομολογιακού ή μη) όταν το ποσό του φόρου επανενσωματώνεται προκειμένου ο δικαιούχος να λαμβάνει το συνολικό ποσό των συμβατικών τόκων χωρίς το βάρος της παρακράτησης φόρου (ρήτρα "tax gross-up")

Δείτε το άρθρο

Ε.2172/2019

Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ασφάλιστρα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων που αφορούν εργαζόμενους ελληνικής θυγατρικής εταιρίας καταβάλλονται από την αλλοδαπή μητρική προς αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία και επαναχρεώνονται στην ελληνική θυγατρική

Δείτε το άρθρο

Ε.2172/2019

Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ασφάλιστρα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων που αφορούν εργαζόμενους ελληνικής θυγατρικής εταιρίας καταβάλλονται από την αλλοδαπή μητρική προς αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία και επαναχρεώνονται στην ελληνική θυγατρική

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

4172

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

4172

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

4172

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2015

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2015

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2015

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2015

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2015

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2015

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

other tags!

here are the other tags

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

fifth tab!

the fifth tab