Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (4172/2013)

Ενοίκια από την Γερμανία που εισπράττει φορολογικός κάτοικος Ελλάδος

Δείτε το άρθρο

Πως φορολογείται το εισόδημα που αποκτούν από 1.1.2020 και μετά οι αμειβόμενοι αθλητές

Αμειβόμενοι αθλητές από αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας

Δείτε το άρθρο

Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής σε εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης φυσικών προσώπων - Υπεγράφη κοινή απόφαση Υπ. Οικονομικών και ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Έμμεσος προσδιορισμός εισοδήματος και φορολογητέας ύλης σύμφωνα με τον ΚΦΕ και τον ΚΦΔ

Διευκρινίσεις και οδηγίες για τον έμμεσο τρόπο προσδιορισμού του εισοδήματος και τον έμμεσο προσδιορισμό φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ΚΦΔ

Δείτε το άρθρο

Δαπάνη για ασφάλιστρα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης υπαλληλικού προσωπικού, διαχειριστών και μελών ΔΣ εταιρειών

Δείτε το άρθρο

Οι νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών με το ν. 4646/2019

Δείτε το άρθρο

Οι συντελεστές φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με το ν. 4646/2019

Δείτε το άρθρο

Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες - Οδηγίες ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

(Upd) Η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων για το 2020. Αναλυτικοί πίνακες

Δείτε το άρθρο

Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

Δείτε το άρθρο

Το νέο καθεστώς των δαπανών που εκπίπτουν όπως παρουσιάζεται στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Δείτε το άρθρο

Κατατέθηκε με αλλαγές στη Βουλή ο τελικός νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

Δείτε το άρθρο

Οι ενστάσεις της επιστημονικής υπρεσίας της βουλής για το νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος

Δείτε το άρθρο

Στουρνάρας - Το φορολογικό συντάχθηκε μαζί με τους καλύτερους ειδικούς του κόσμου

Δείτε το άρθρο

Grant Thornton - Οι φορολογικές αλλαγές του 2014 και οι επιπτώσεις της κρίσης στις ελληνικές επιχειρήσεις

Δείτε το άρθρο

Τι είπε Ο Υφυπουργός για τον νέο ΚΦΑΣ και τα Λογιστικά πρότυπα, την απλοποίηση των δηλώσεων, το μητρώο σκαφών, το μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών κλπ στην ομιλία του στην βουλή.

Δείτε το άρθρο

ΥΠΟΙΚ: Διευκρινίσεις για διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου

Δείτε το άρθρο

Χωρίς φόρο τελικά η διανομή κερδών στις εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία

Δείτε το άρθρο

Ε.2026/2020

Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν από 1.1.2020 και μετά οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας, βάσει των νέων διατάξεων του άρθρου 76 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α').

Δείτε το άρθρο

Α.1008/2020

Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φυσικών ή νομικών προσώπων ή κάθε είδους νομικής οντότητας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

4172

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2015

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2015

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα