Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 2013 - Πάγια ρύθμιση οφειλών σε 24 ή 48 δόσεις

Νέα πάγια ρύθμιση οφειλών σε 24 ή 48 δόσεις, σε λειτουργία η πλατφόρμα

Δείτε το άρθρο

Ενεργοποίηση της εφαρμογής πληροφόρησης ρυθμίσεων μέσω διαδικτύου από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Δείτε το άρθρο

Ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο

Δείτε το άρθρο

Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής για την πάγια ρύθμιση σε δόσεις

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις Γ.Γ.Δ.Ε. για την πάγια ρύθμιση και τη ρύθμιση της νέας ευκαιρίας

Δείτε το άρθρο

Τα στοιχεία της ένταξης στις διατάξεις περί ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν. 4152/2013

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση φορολογικών οφειλών - Επικαιροποιημένοι πίνακες

Δείτε το άρθρο

Οι διατάξεις του πολυνομοσχέδιου για πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δείτε το άρθρο

Στοιχεία ρυθμίσεων του ν. 4152/2013 για το μήνα Σεπτέμβριο - 4.500 φορολογούμενοι απώλεσαν τις ρυθμίσεις, ενώ 13.000 εντάχθηκαν σε αυτές

Δείτε το άρθρο

Στοιχεία ρυθμίσεων «Τελευταία Ευκαιρία» και «Πάγια Ρύθμιση» του ν.4152/2013

Δείτε το άρθρο

Πάγια ρύθμιση: Δυνατότητα υπαγωγής μη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση οφειλών: Οι διατάξεις του νέου νομοσχεδίου και οι αλλαγές

Δείτε το άρθρο

Ε.2025/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α'107/2013) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις των άρθρου 43 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α'201/2019) και της κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1010/2020 (ΦΕΚ Β' 187) καθώς και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους

Δείτε το άρθρο

Α.1010/2020

Καθορισμός χρόνου έναρξης εφαρμογής για την υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄) καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4646/2019

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013

4152

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα