Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 2013 - Πάγια ρύθμιση οφειλών σε 24 ή 48 δόσεις

Μέχρι τις 4 Αυγούστου επικαιροποιούνται οι καταστάσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις υπαγωγής, σε ρύθμιση 48 δόσεων, οφειλών μετά από κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης του ΚΦΔ

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση έως 48 δόσεις των οφειλών που προκύπτουν από δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθ. 14 του ΚΦΔ

Δείτε το άρθρο

Δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων, οφειλών που έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση για τους πληγέντες από την πανδημία

Δείτε το άρθρο

ΑΑΔΕ - Σε λειτουργία η δεύτερη ευκαιρία για ρυθμίσεις που ήταν σε ισχύ την 1/11/2019

Δείτε το άρθρο

Πάγια ρύθμιση: Άνοιξαν οι αιτήσεις επανένταξης για πληγέντες COVID

Δείτε το άρθρο

Νέα πάγια ρύθμιση οφειλών σε 24 ή 48 δόσεις, σε λειτουργία η πλατφόρμα

Δείτε το άρθρο

Ενεργοποίηση της εφαρμογής πληροφόρησης ρυθμίσεων μέσω διαδικτύου από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Δείτε το άρθρο

Ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο

Δείτε το άρθρο

Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής για την πάγια ρύθμιση σε δόσεις

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις Γ.Γ.Δ.Ε. για την πάγια ρύθμιση και τη ρύθμιση της νέας ευκαιρίας

Δείτε το άρθρο

Τα στοιχεία της ένταξης στις διατάξεις περί ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν. 4152/2013

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση φορολογικών οφειλών - Επικαιροποιημένοι πίνακες

Δείτε το άρθρο

Οι διατάξεις του πολυνομοσχέδιου για πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δείτε το άρθρο

Στοιχεία ρυθμίσεων του ν. 4152/2013 για το μήνα Σεπτέμβριο - 4.500 φορολογούμενοι απώλεσαν τις ρυθμίσεις, ενώ 13.000 εντάχθηκαν σε αυτές

Δείτε το άρθρο

Στοιχεία ρυθμίσεων «Τελευταία Ευκαιρία» και «Πάγια Ρύθμιση» του ν.4152/2013

Δείτε το άρθρο

Πάγια ρύθμιση: Δυνατότητα υπαγωγής μη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση οφειλών: Οι διατάξεις του νέου νομοσχεδίου και οι αλλαγές

Δείτε το άρθρο

Α.1160/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1127/2021 (Β' 2362) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α' 201), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 292 του ν. 4738/2020 (Α' 207) και ισχύει, για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/ 2013 (Α' 107), όπως ισχύει»

Δείτε το άρθρο

Α.1127/2021

Καθορισμός κριτηρίων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α' 201), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 292 του ν. 4738/2020 (Α' 207) και ισχύει, για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α' 107), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Ε.2025/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α'107/2013) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις των άρθρου 43 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α'201/2019) και της κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1010/2020 (ΦΕΚ Β' 187) καθώς και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους

Δείτε το άρθρο

Α.1010/2020

Καθορισμός χρόνου έναρξης εφαρμογής για την υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄) καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4646/2019

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα