Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Σεμινάρια αναβάθμισης λογιστών

Σεμινάρια Ο.Ε.Ε. αναβάθμισης για την απόκτηση άδειας Α' Ταξης

Δείτε το άρθρο

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ A΄ ΤΑΞΗΣ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ανακοινώνει τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για την απόκτηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού A΄ τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/3' rel='tag laws'>2515/1997</a> και του <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1' rel='tag laws'>Π.Δ. 340/1998</a>, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 17 του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/132' rel='tag laws'>3470/2006</a>. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις 28 Νοεμβρίου 2009, ημέρα Σάββατο στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας μετά από σχετική ανακοίνωση

Δείτε το άρθρο

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ανακοινώνει τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για την απόκτηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/3' rel='tag laws'>2515/1997</a> και του <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1' rel='tag laws'>Π.Δ. 340/1998</a>, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 17 του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/132' rel='tag laws'>3470/2006</a>, ως ακολούθως:

Δείτε το άρθρο

Πίνακες Υποψηφίων για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Β' Τάξης -21-11-2009-

Πίνακες Υποψηφίων για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Β' Τάξης -21-11-2009-

Δείτε το άρθρο

Οι χώροι διεξαγωγής των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού B΄ Τάξης (21-11-2009)

Οι χώροι διεξαγωγής των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού B΄ Τάξης (21-11-2009)

Δείτε το άρθρο

Πίνακες Υποψηφίων για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού A΄ Τάξης (28-11-2009)

Η τριμελής Επιτροπή των σεμιναρίων η οποία συγκροτήθηκε με αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης, στις υπ' αρ. Θ/61/18-7-2006 και υπ' αρ. Ι/38/17-3-2009 συνεδριάσεις της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/132' rel='tag laws'>3470/2006</a>, συνεδρίασε την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009

Δείτε το άρθρο

Οι χώροι διεξαγωγής των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης (28-11-2009)

Τo Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ανακοινώνει ότι τα επιμορφωτικά σεμινάρια για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση για την παραλαβή των αδειών και των πιστοποιητικών των σεμιναρίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η άδεια λογιστή φοροτεχνικού, η επαγγελματική ταυτότητα, των λογιστών που παρακολούθησαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια για την αναβάθμιση της αδείας τους στις 21 και 28 Νοεμβρίου 2009, καθώς και η βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου, έχουν δοθεί σε εταιρία ταχυμεταφορών προκειμένου να παραδοθούν στη διεύθυνση, που έχει δηλωθεί με την αίτησή τους.

Δείτε το άρθρο

Διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού β΄ τάξης

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ανακοινώνει τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για την απόκτηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/3' rel='tag laws'>2515/1997</a> και του <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1' rel='tag laws'>Π.Δ. 340/1998</a>, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 17 του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/132' rel='tag laws'>3470/2006</a>, ως ακολούθως:

Δείτε το άρθρο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΑΘΗΝΑ)

Δείτε το άρθρο

Χώροι Διεξαγωγής των σεμιναρίων για την απόκτηση αδείας Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Δείτε το άρθρο

Χώροι διεξαγωγής των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ Τάξης (25-9-2010)

Δείτε το άρθρο

Σεμινάρια για αναβάθμιση Λογστή φοροτεχνικού Α΄ ΤΑΞΗΣ - 9 Απριλίου 2011

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Δείτε το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ A΄ ΤΑΞΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Δείτε το άρθρο

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για την απόκτηση άδειας λογιστή - φοροτεχνικού Β τάξης

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διενέργειας επιμορφωτικών σεμιναρίων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Α' Τάξης

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Ο.Ε.Ε. για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων για την απόκτηση της άδειας Α' Τάξης Λογιστή Φοροτεχνικού

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διενέργειας επιμορφωτικών σεμιναρίων για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β' Τάξης

Δείτε το άρθρο

Χώροι διεξαγωγής των σεμιναρίων για την απόκτηση Άδειας Β΄τάξης Λογιστή - Φοροτεχνικού

Δείτε το άρθρο

Κατάσταση Λογιστών Φοροτεχνικών Γ΄ Τάξης που συμμετέχουν στα σεμινάρια για την απόκτηση της Β΄τάξης στις 09-06-12

Δείτε το άρθρο

Διενέργεια επιμορφωτικού σεμιναρίου για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή-Φοροτεχνικού Β' τάξης

Δείτε το άρθρο

Κατάσταση Λογιστών Γ' τάξης που θα συμμετέχουν στα σεμινάρια για την απόκτηση Β' τάξης άδεια Λογιστή στις 3 Νοεμβρίου 2012

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα