Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ενδοομιλικές συναλλαγές

Αναδρομική ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (APAs)

Δείτε το άρθρο

Κρίσιμα σημεία απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) για την τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών

Δείτε το άρθρο

Αρχή των ίσων αποστάσεων...εν μέσω πανδημίας (Covid19); Προσοχή στις ενδοομιλικές...

Δείτε το άρθρο

Ανοιξε η εφαρμογή για την υποβολή του Συνοπτικού πίνακα Ενδοομιλικών συναλλαγών και δημοσιεύθηκε η απόφαση

Δείτε το άρθρο

Άμεση ανάγκη για παράταση στην υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών των ενδοομιλικών συναλλαγών και την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης αυτών

Δείτε το άρθρο

Εφαρμογή εξαγωγής αρχείου xml πίνακα τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

Δείτε το άρθρο

ΥΠΟΙΚ μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου η Παράταση των ενδοομιλικών .

Δείτε το άρθρο

Οι νέες τροποποιήσεις για τις ενδοομιλικές συναλλαγές σε τροπολογία μαζί με την παράταση

Δείτε το άρθρο

Αντικείμενο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών στις περιπτώσεις δανείων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, αποτελούν οι τόκοι των δανείων

Δείτε το άρθρο

Εκπνέει σήμερα και η προθεσμία για την υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Δείτε το άρθρο

Για τρίτη φορά στη Βουλή η τροπολογία για το μαχητό τεκμήριο των τριγωνικών συναλλαγών και των πληρωμών σε μη συνεργάσιμα κράτη

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για την υποβολή του πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών των εταιρειών που μετασχηματίζονται με το ν. 2166/1993

Δείτε το άρθρο

Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικών συναλλαγών και υποδείγματα αιτήσεων

Δείτε το άρθρο

Ομιλία της Γ.Γ.Δ.Ε. Κατερίνας Σαββαΐδου στο Συμπόσιο Transfer Pricing στις 11/11 με θέμα «Το transfer pricing στο προσκήνιο των διεθνών φορολογικών εξελίξεων και η εφαρμογή του στην Ελλάδα»

Δείτε το άρθρο

Μαυραγάνης: Πρέπει να προχωρήσει η οδηγία για την ενοποιημένη κοινή φορολογική βάση και την κατανομή των κερδών των ομίλων. Τι συζητήθηκε στη Βουλή για την φοροαποφυγή των μεγάλων εταιριών της ψηφιακής οικονομίας

Δείτε το άρθρο

Τα πρόστιμα που προβλέπονται για την εκπρόθεσμη υποβολή κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών

Δείτε το άρθρο

Τα έντυπα και η μικρή παράταση για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου των ενδοομιλικών πληρωμών (Από μερίσματα-τόκους-δικαιώματα)

Δείτε το άρθρο

Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των εμποροβιομηχανικών εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 - Εγκύκλιος της Γ.Γ.Δ.Ε.

Δείτε το άρθρο

Σε Δημόσια διαβούλευση η απόφαση για τις τριγωνικές συναλλαγές του άρθρου 21 του ν. 4321/2015

Δείτε το άρθρο

Επιστολή Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ. για μετάθεση νομοθετικά της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών για τις ενδοομιλικές συναλλαγές

Δείτε το άρθρο

Αρμόδια Φορολογική Αρχή στην ημεδαπή για τεκμηρίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων περί απαλλαγής για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές

Δείτε το άρθρο

Αλλαγές στα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. που σχετίζονται με την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων περί διόρθωσης κερδών τιμολογήσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων του ν. 2238/1994

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για την υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1179/18.7.2013

Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, των μεθόδων, τρόπων και διαδικασιών προσδιορισμού των τιμών των συναλλαγών αυτών, της επικαιροποίησης του φακέλου τεκμηρίωσης, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε.

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του άρθρου 39Α του ν.2238 στην ΓΓΠΣ.

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα