Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ενδοομιλικές συναλλαγές

ΔΕΔ: Λογιστικές διαφορές, υπερβάλλουσα ανάλωση α' υλών - Μη σωστή μέθοδος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

Δείτε το άρθρο

Προσαρμογή των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, μετά από διόρθωση κερδών κατόπιν ελέγχου

Δείτε το άρθρο

Μεταβολή της προτεινόμενης μεθόδου τεκμηρίωσης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. λόγω προσκόμισης νέων στοιχείων στη ΔΕΔ

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ - Συνδυασμός μεθόδων τεκμηρίωσης σε περιπτώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών

Δείτε το άρθρο

Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών σε περιπτώσεις προσέγγισης ενιαίας βάσης (ΔΕΔ 36/2022)

Δείτε το άρθρο

Η ορθή επιλογή του ελεγχόμενου μέρους και της διαμέσου ως σημείο αναφοράς για τον προσδιορισμό της φορολογικής διαφοράς στις ενδοομιλικές συναλλαγές

Δείτε το άρθρο

Συνοπτική παρουσίαση των νέων οδηγιών του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές εν μέσω πανδημίας!

Δείτε το άρθρο

Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις επιπτώσεις στις ενδοομιλικές συναλλαγές λόγω της πανδημίας COVID-19

Δείτε το άρθρο

Αναδρομική ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (APAs)

Δείτε το άρθρο

Κρίσιμα σημεία απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) για την τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών

Δείτε το άρθρο

Αρχή των ίσων αποστάσεων...εν μέσω πανδημίας (Covid19); Προσοχή στις ενδοομιλικές...

Δείτε το άρθρο

Ανοιξε η εφαρμογή για την υποβολή του Συνοπτικού πίνακα Ενδοομιλικών συναλλαγών και δημοσιεύθηκε η απόφαση

Δείτε το άρθρο

Άμεση ανάγκη για παράταση στην υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών των ενδοομιλικών συναλλαγών και την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης αυτών

Δείτε το άρθρο

Εφαρμογή εξαγωγής αρχείου xml πίνακα τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

Δείτε το άρθρο

ΥΠΟΙΚ μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου η Παράταση των ενδοομιλικών .

Δείτε το άρθρο

Οι νέες τροποποιήσεις για τις ενδοομιλικές συναλλαγές σε τροπολογία μαζί με την παράταση

Δείτε το άρθρο

Αντικείμενο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών στις περιπτώσεις δανείων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, αποτελούν οι τόκοι των δανείων

Δείτε το άρθρο

Εκπνέει σήμερα και η προθεσμία για την υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Δείτε το άρθρο

Για τρίτη φορά στη Βουλή η τροπολογία για το μαχητό τεκμήριο των τριγωνικών συναλλαγών και των πληρωμών σε μη συνεργάσιμα κράτη

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για την υποβολή του πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών των εταιρειών που μετασχηματίζονται με το ν. 2166/1993

Δείτε το άρθρο

Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικών συναλλαγών και υποδείγματα αιτήσεων

Δείτε το άρθρο

Ομιλία της Γ.Γ.Δ.Ε. Κατερίνας Σαββαΐδου στο Συμπόσιο Transfer Pricing στις 11/11 με θέμα «Το transfer pricing στο προσκήνιο των διεθνών φορολογικών εξελίξεων και η εφαρμογή του στην Ελλάδα»

Δείτε το άρθρο

Μαυραγάνης: Πρέπει να προχωρήσει η οδηγία για την ενοποιημένη κοινή φορολογική βάση και την κατανομή των κερδών των ομίλων. Τι συζητήθηκε στη Βουλή για την φοροαποφυγή των μεγάλων εταιριών της ψηφιακής οικονομίας

Δείτε το άρθρο

Α.1039/2021

Καθορισμός τμημάτων διασύνδεσης, δυνάμει των παρ. 1 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α' 163), όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9Α του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/2013 (Α' 163), σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης

Δείτε το άρθρο

Yπόθεση C-558/19

Ελευθερία εγκατάστασης - Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων - Προσδιορισμός των φορολογητέων εσόδων των εταιριών - Πρόσωπα που τελούν σε σχέση αλληλεξάρτησης - Υπερβολικό όφελος παρεχόμενο από υποκατάστημα εγκατεστημένο στην ημεδαπή σε εταιρία εγκατεστημένη στην αλλοδαπή - Διόρθωση των φορολογητέων εσόδων του υποκαταστήματος εταιρίας εγκατεστημένης στην αλλοδαπή - Μη διόρθωση των φορολογητέων εσόδων σε περίπτωση παροχής του ίδιου οφέλους σε ημεδαπή εταιρία από το υποκατάστημά της - Αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού - Περιορισμός της ελευθερίας εγκατάστασης - Δικαιολόγηση - Ισόρροπη κατανομή της εξουσίας φορολόγησης μεταξύ των κρατών μελών - Αναλογικότητα

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ 1582/2020

Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης - Χρηματικό πρόστιμο για παράλειψη εμπρόθεσμης υποβολής κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών - Συγκρισιμότητα των διατάξεων του ν. 3728/2008 και του ΚΦΕ - Ερμηνεία των σχετικών μεταβατικών διατάξεων του ΚΦΕ και του ΚΦΔ υπό το φως των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του άρθρου 39Α του ν.2238 στην ΓΓΠΣ.

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα