Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Δημοσίευση ισολογισμών - Δημοσίευση στο ΓΕΜΗ

Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης σε εφημερίδες και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων με το νέο πολυνομοσχέδιο

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σχετικά με υποβολή ισολογισμών στο ΓΕΜΗ

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση σε Συνέλευση και ανάρτηση Οικονομικών Καταστάσεων στην Ιστοσελίδα Εταιρείας από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Δείτε το άρθρο

Και ηλεκτρονικά η αποστολή δικαιολογητικών στο Γ.Ε.ΜΗ. για την δημοσίευση των ισολογισμών

Δείτε το άρθρο

ECOFAN - Δελτίο τύπου με αίτημα παράτασης προς τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου

Δείτε το άρθρο

Και Σαββάτο θα παραλαμβάνει ισολογισμούς το ΕΒΕΑ - Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας του ΕΒΕΑ για παραλαβή ισολογισμών

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα του ιστοχώρου για την ανάρτηση του ισολογισμού από το Υπ. Ανάπτυξης

Δείτε το άρθρο

Και το ΕΒΕΠ θα παραλαμβάνει ισολογισμούς το Σάββατο 8 Ιουνίου

Δείτε το άρθρο

Παράταση των προθεσμιών καταχώρησης των οικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ ζητεί η ΚΕΕΕ

Δείτε το άρθρο

Ε.Ε.Α. - Να επανεξετασθεί το καθεστώς για την δημοσίευση ισολογισμών

Δείτε το άρθρο

ΕΒΕΘ - Διευρημένο ωράριο και παραλαβή ισολογισμών το Σάββατο 8 Ιουνίου

Δείτε το άρθρο

Παράταση στην δημοσίευση των ισολογισμών έως 10 Ιουλίου

Δείτε το άρθρο

E.B.E.A. - Δεν θα γίνονται δεκτές οι οικονομικές καταστάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. εάν δεν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις

Δείτε το άρθρο

Χωρίς την πληρωμή του παραβόλου δημοσίευσης οι αιτήσεις των Γενικών Συνελέυσεων στις 21.7.2014

Δείτε το άρθρο

Διαδικασία υποβολής αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. στο Ε.Β.Ε.Α.

Δείτε το άρθρο

(Ενημερωμένο) Οι υπηρεσίες του Ε.Β.Ε.Α. στις 21.7.2014 θα λειτουργήσουν μόνο για παραλαβή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων

Δείτε το άρθρο

Οι ισολογισμοί θα δημοσιεύονται μόνο στο Γ.Ε.ΜΗ. από 1η Ιανουαρίου 2015

Δείτε το άρθρο

Αίτημα Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. για παράταση δημοσίευσης Ισολογισμών και υποβολής Οικονομικών Καταστάσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Δείτε το άρθρο

Ένωση Eπαγγελματιών Λογιστών Πρωτευούσης: Αίτημα για παράταση δημοσίευσης ισολογισμών ΕΠΕ-ΙΚΕ

Δείτε το άρθρο

Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμών στις προτάσεις του ΟΟΣΑ

Δείτε το άρθρο

Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Αίτημα για παράταση δημοσίευσης ισολογισμών και υποβολής οικονομικών καταστάσεων Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Δείτε το άρθρο

Η καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. για την χρήση 2014

Δείτε το άρθρο

Νέα εφαρμογή από το Γ.Ε.ΜΗ. για την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων με τα Ε.Λ.Π.

Δείτε το άρθρο

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 225/8.5.2015

Αντιμετώπιση αιτήματος καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ και καταβολής των σχετικών τελών ΓΕΜΗ, από εταιρεία η οποία κατέθεσε α) απόφαση για περάτωση των εργασιών πτώχευσης β) απόφαση ΓΣ για λύση και θέση σε εκκαθάριση, γ) ισολογισμούς έναρξης και λήξης εκκαθάρισης και δ) απόφαση ΓΣ για οριστική λύση και διαγραφή μετά το πέρας της εκκαθάρισης

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Κατάργηση Δημοσίευσης Ισολογισμών (οικονομικών καταστάσεων ) σε εφημερίδες

Δείτε το άρθρο