Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Υπεύθυνη δήλωση λογιστών φοροτεχνικών στο ΟΕΕ

Υπεύθυνη δήλωση κάθε χρόνο θα καταθέτουν οι λογιστές - φοροτεχνικοί στο ΟΕΕ για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Δείτε το άρθρο

Τι αλλαγές φέρνει στο επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού το νέο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Δείτε το άρθρο

Μέχρι την 30η Απριλίου πρέπει να κατατεθεί η υπεύθυνη δήλωση των λογιστών-φοροτεχνικών στο Ο.Ε.Ε.

Δείτε το άρθρο

Παράταση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από τους λογιστές-φοροτεχνικούς για το Ο.Ε.Ε.

Δείτε το άρθρο

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Ο.Ε.Ε. από λογιστές – φοροτεχνικούς (updated - υποδείγματα)

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης των Λογιστών-Φοροτεχνικών για το έτος 2017

Δείτε το άρθρο

Κ.Υ.Α. αριθμ. 6889/ΔΙΟΕ-84/15.2.2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49447/ΔΙΟΕ−1178/19.11.2012 (ΦΕΚ Β΄) απόφασης «Καθορισμός δικαιωμάτων υπέρ Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύει»

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Ο.Ε.Ε. από λογιστές – φοροτεχνικούς

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα