Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Φορολογικές δηλώσεις 2013

Ενημέρωση για την 4η εκκαθάριση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Μέχρι και την Πέμπτη 19/12 διαθέσιμη η ηλεκτρονική υποβολή αρχικών δηλώσεων Φ.Ε. οικ. έτους 2013

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή του Ε9 από το Υπ. Οικονομικών

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Ε.Σ.Κ.Ο. για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Π.Ε.Φ.Ε. για εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις

Δείτε το άρθρο

Σχετικά με τη συμπλήρωση του πεδίου «ΚΑΕΚ ακινήτου» στο Ε9

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σχετικά με τις εκπρόθεσμες δηλώσεις

Δείτε το άρθρο

Επιστολή του Συλλόγου Λογιστών-Φοροτεχνικών Ν. Χανίων για παράταση υποβολής δηλώσεων

Δείτε το άρθρο

Παράταση ισχύος παλαιών κωδικών TAXISnet χωρίς κλειδάριθμο

Δείτε το άρθρο

Υπ. Οικονομικών - Σχετικά με δημοσιεύματα για τον τρόπο δήλωσης αυθαίρετων και ημιυπαίθριων χώρων στη δήλωση Ε9

Δείτε το άρθρο

Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Ν. Θεσσαλονίκης - Επιστολή για παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων και Ε9

Δείτε το άρθρο

Αίτημα παράτασης από τον Σύλλογο Φοροτεχνικών Ελευθ. Επαγγελματιών Ν. Μαγνησίας

Δείτε το άρθρο

Σύλλογος Λογιστών Ν. Αχαΐας - Αίτημα για παράταση δηλώσεων και Ε9

Δείτε το άρθρο

Αίτημα της Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε. για παράταση των φορολογικών δηλώσεων

Δείτε το άρθρο

Παράταση για όλες τις δηλώσεις έως την 30ή Αυγούστου - Άνοιγμα υποβολής όλων των δηλώσεων φόρου εισοδήματος μέχρι 30 Αυγούστου

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις και από το Υπ. Οικονομικών για την υποβολή δήλωσης Ε9

Δείτε το άρθρο

Παράταση για τους ισολογισμούς και την προμήθεια Φ.Τ.Μ. από ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων του Κ.Φ.Α.Σ.

Δείτε το άρθρο

Παρατηρήσεις σχετικά με την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. - Ε7 προς εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού

Δείτε το άρθρο

Παράταση δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων εισοδήματος νομικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για παράταση υποβολής δηλώσεων νομικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Δόθηκε στην δημοσιότητα το βιβλιαράκι οδηγιών για την συμπλήρωση των δηλώσεων 2013

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις από το Υπ.Οικ. για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φυσικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1155/26.6.2013

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2013, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα