Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ασφαλιστικό πιστοποιητικό

Και ασφαλιστικό πιστοποιητικό εκτός από το φορολογικό θα χορηγούν πλέον οι Ορκωτοί

Δείτε το άρθρο

Από 1/7/2013 το Ασφαλιστικό πιστοποιητικό (Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Συμμόρφωσης) από τους ορκωτούς ελεγκτές

Δείτε το άρθρο

Αντίθεση του Οικονομικού επιμελητηρίου σχετικά με το Ασφαλιστικό Πιστοποιητικό.

Δείτε το άρθρο

Έλεγχος σε μηνιαία βάση για τις πληρωμές εισφορών στο Ι.Κ.Α.

Δείτε το άρθρο

Από 1.1.2014 η εφαρμογή του πιστοποιητικού ασφαλιστικής συμμόρφωσης -Ασφαλιστικό πιστοποιητικό-

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4144 Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ...

4144

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα