Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Εκκαθαριστική ΦΠΑ

Επιστολή του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών για παρατάσεις προθεσμιών συμπλήρωσης ποσοτικών απογραφών και εκκαθαριστικών ΦΠΑ

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Υ.Ο. σχετικά με παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α έτους 2012

Δείτε το άρθρο

Προς παράταση οι εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Γ' κατηγορίας

Δείτε το άρθρο

Έως 30 Απριλίου και 30 Μαΐου η υποβολή των εκκαθαριστικών Φ.Π.Α. για απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία αντίστοιχα

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1141/13.11.2009

Χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2009. - Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31/12/2009. - Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή για τους τηρούντες βιβλία Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα