Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Αναστολή λειτουργίας ορισμένων ΔΟΥ

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Δείτε το άρθρο

Υπ. Οικ. - Ολοκλήρωση Β' φάσης του σχεδίου ενοποίησης των Δ.Ο.Υ.

Δείτε το άρθρο

Πώς θα λειτουργούν τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων

Δείτε το άρθρο

Παράταση στη διαδικασία αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ. νησιών στα οποία λειτουργεί μία μόνο φορολογική μονάδα

Δείτε το άρθρο

Αναστέλλεται η λειτουργία 6 ακόμη ΔΟΥ στις 17/6 - Υπ. Οικ. - Γ' Φάση του σχεδίου ενοποίησης και αναδιοργάνωσης Δ.Ο.Υ.

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. Δ6Α 1092785 ΕΞ 6.6.2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19.10.2012 (Β΄ 2828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β΄2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. Δ6Α 1092694 ΕΞ 6.6.2013

Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1133106ΕΞ2011/21-9-2011 (Β' 2187) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' και Β' Τάξεως

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. Δ6Α 1044519 ΕΞ 12.3.2013

Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19−10−2012 (Β΄ 2828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ και τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β΄ 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα