Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Αυτοαπογραφή επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

Νέες διευκρινίσεις για την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

Δείτε το άρθρο

Επιστολή της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. προς το Ο.Ε.Ε. σχετικά με την υποβολή καταστατικών στο Γ.Ε.ΜΗ.

Δείτε το άρθρο

Όσες Ε.Π.Ε. δεν έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό στο Φ.Ε.Κ. θα πρέπει να το κάνουν, για να εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ.

Δείτε το άρθρο

Επιστολή του Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ. για τον τρόπο εγγραφής των εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ.

Δείτε το άρθρο

Επιστολή της Ε.Φ.Ε.Ε.Ε. για παράταση αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Δείτε το άρθρο

Επιστολή του Σ.Ο.Ε.Ε.-Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ για τον τρόπο εγγραφής επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Δείτε το άρθρο

Επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για αλλαγή του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου ενημέρωσης του Γ.Ε.ΜΗ. με νέα Υ.Α.

Δείτε το άρθρο

Λ.Σ.Α. - Προτεινόμενες αλλαγές στη διαδικασία αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Δείτε το άρθρο

Δωρεάν σεμινάριο για Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) - Υπηρεσία μιας ΣΤΑΣΗΣ - Αυτοαπογραφή – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

Δείτε το άρθρο

Επίκαιρο σεμινάριο από τον Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ. στη Θεσσαλονίκη για τις Ι.Κ.Ε. και το Γ.Ε.ΜΗ.

Δείτε το άρθρο

(Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.) -Σεμινάριο για Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) - Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Δείτε το άρθρο

Ο.Ε.Ε. - Δωρεάν σεμινάριο στην Αλεξανδρούπολη με θέμα: Αυτοαπογραφή επιχειρήσεων-Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Δείτε το άρθρο

Επίκαιρο σεμινάριο από την Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. για Ι.Κ.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

Δείτε το άρθρο

Ψηφίστηκε το ν/σ για τις Δ.Ε.Κ.Ο. - Δεν πέρασαν η τροπολογία για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το άρθρο 4

Δείτε το άρθρο

Μειωμένος φόρος εισοδήματος για τους ασθενέστερους από το 2013

Δείτε το άρθρο

Αίτημα της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. για παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής Ε9 και προθεσμίας αυτοαπογραφής στο ΓΕ.Μ.Η.

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. για την αυτοαπογραφή των ατομικών επιχειρήσεων

Δείτε το άρθρο

Αρ. πρωτ.: Κ1-1975/31.10.2012

Παροχή διευκρινίσεων επί της Υπουργικής Απόφασης Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β'/3-5-2012) όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1798/2012 (ΦΕΚ 2660 Β'/1-10-2012) σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα