Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (2 τόμοι)

€ 150.00

Αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο

Ο «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» αποτελεί συλλογική, συστηματική και εις βάθος ερμηνεία του Ν 4174/2013 (ΚΦΔ), προσανατολισμένη στις πρακτικές ανάγκες του εφαρμοστή (δικηγόρο, δικαστή, εισαγγελέα, στέλεχος της Διοίκησης, λογιστή, ελεγκτή κ.λπ.), χωρίς να λείπει, όμως, και η θεωρητική εμβάθυνση στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την ανάδειξη του σκοπού των διατάξεων και της ορθότητας των προτεινόμενων λύσεων. Πρόκειται για δίτομο έργο: Ο 1ος τόμος περιλαμβάνει την ερμηνεία των άρθρων 1-39 και ο 2ος την ερμηνεία των υπόλοιπων άρθρων 40-73 και Παράρτημα. Την κατ' άρθρο ερμηνεία διανθίζουν η εκτεταμένη σχετική νομολογία, οι σχετικές διοικητικές λύσεις και βιβλιογραφία, όπως και παραδείγματα κατανόησης όπου κρίνεται απαραίτητο.

- +
Επιμέλεια: Μέντης Γ.
Συγγραφείς: Αθανασάκη Β., Αρμαμέντος Π., Βίτσα Ε., Καλεβρόσογλου Μ., Καλλιγέρου Δ., Καραντάνα Α., Κατρινάκης Γ., Κούνη Δ., Μάλαμας Φ., Μαυραγάνης Κ., Μέντης Γ., Μπαρδούτσου Ζ., Μποσιώλη Κ., Παλάρας Μ., Πανέτσος Λ., Παπανδρέου Π., Παραμύθας Θ., Πετροπούλου Μ., Πέττας Ν., Πουλάκος Χρ., Φινοκαλιώτης Δ.
Εκδοση: 2η 2021
Σελίδες: 2.200
ISBN: 978-960-654-357-9|978-960-654-359-3

0 reviews