Πτωχευτικό Δίκαιο - Ο νέος ν. 4738/2020 για την αφερεγγυότητα, όπως ισχύει μετά το ν. 4818/2021

€ 85.00

Αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο

ΕΚΔΟΤΗΣ : ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Η 4η έκδοση του βιβλίου Πτωχευτικό Δίκαιο» κατέστη αναγκαία, ενόψει του ότι ο  Ν 4738/2020 (Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίες και άλλες διατάξεις»), τον οποίον ο συγγραφέας για λόγους που εξηγούνται στο βιβλίο επιλέγει να αποκαλεί Κώδικα Αφερεγγυότητας» (ΚΑφ»), όπως ισχύει μετά τον Ν 4818/2021, τροποποίησε σε μεγάλη έκταση το ελληνικό δίκαιο των συλλογικών διαδικασιών. Πρόκειται για πολλές ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές.

Το εγχειρίδιο αναλύει όλες τις νέες ρυθμίσεις σχετικά με:

• Την πτώχευση
• Τη διαδικασία εξυγίανσης
• Τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
• Την απαλλαγή
• Τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου
• Τους διαχειριστές αφερεγγυότητας
• Τα εξωπτωχευτικά μέτρα μη εξυπηρετούμενων δανείων
• Τους ευάλωτους οφειλέτες (προστασία κύριας κατοικίας)
• Το διεθνές πτωχευτικό δίκαιο

Το έργο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον νομικό της πράξης και πολύτιμο βοήθημα για τον φοιτητή.

- +
Συγγραφέας: Περάκης Ε.
Έκδοση: 4η 2021
Σελίδες: 640
ISBN: 978-960-654-365-4

0 reviews