Άμεσοι και έμμεσοι φορολογικοί έλεγχοι φυσικών και νομικών προσώπων - Έκδοση 2023

€ 43.00

Αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο

ΕΚΔΟΤΗΣ : ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ : ΣΕΛΙΔΕΣ : 288 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
- Ο φορολογικός έλεγχος των φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων μετά τον Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ.
- Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων με διπλογραφικά και απλογραφικά βιβλία
- Καινοτόμα εργαλεία προσδιορισμού του φορολογικού προφίλ της επιχείρησης
- Διαδικασία ελέγχου
- Έναρξη ελέγχου, έλεγχος ταμείου, αξιογράφων, κλειστής αποθήκης, αποτίμησης (παραδείγματα)
- Οι λογιστικές διαφορές και οι εκπιπτόμενες δαπάνες
- Οι ορκωτοί ελεγκτές και η έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού
- Έμμεσες τεχνικές ελέγχου (αναλυτικά παραδείγματα κάθε μεθόδου)
- Οι τραπεζικοί καταθετικοί λογαριασμοί
- Το δικαίωμα της ανταπόδειξης του φορολογούμενου και σύνταξη του απολογητικού σημειώματος
- Η ενδικοφανής προσφυγή

- +
Συγγραφέας: Δημήτριος Κ. Μελάς PhD, MBA
Έτος έκδοσης: 2023

0 reviews