Φορολογική δήλωση 2022 - Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για φυσικά πρόσωπα

€ 39.00

Αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο

• Παρουσίαση όλων των νέων κωδικών που προστέθηκαν στα έντυπα ΦΕ 2021
• Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών υπό προϋποθέσεις
• Συντελεστές φόρου και προκαταβολής
• Ανάλυση φορολογίας εισφοράς αλληλεγγύης με καταγραφή όλων των απαλλακτικών διατάξεων
• Ανάλυση τέλους επιτηδεύματος περιπτωσιολογία απαλλαγών
• Αντιμετώπιση μισθωμάτων covid που δεν εισπράχθηκαν
• Απαλλασσόμενα ποσά ενισχύσεων covid ανά κωδικό
• Δηλώσεις ανηλίκων
• Παροχή σε είδος
• Παράθεση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας για κάθε περίπτωση
• Συνηθέστερα λάθη στη συμπλήρωση των εντύπων
• Συσχετιζόμενοι κωδικοί
• Kαταγραφή όλων των βασικών ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
• Διαρκής Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
• Πολλά παραδείγματα συμπλήρωσης εντύπων

- +

0 reviews