Τα νέα του Κόμβου

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" με το Π.Δ. 20/2011.

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" με το Π.Δ. 20/2011. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου "Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων"

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο