Τα νέα του Κόμβου

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης των ν. 3863/2010, ν. 3833/2010, ν. 2972/2001 και ν. 3697/2008 με τον ν. 3918/2011 "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις."

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση των ν. 3863/2010, ν. 3833/2010, ν. 2972/2001 και ν. 3697/2008 με τον ν. 3918/2011 "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις." Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου "Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων"

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο