Τα νέα του Κόμβου

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του Ν. 1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις". [Μερική απασχόληση - Διευθέτηση του χρόνου εργασίας]

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του Ν. 1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις". [Μερική απασχόληση - Διευθέτηση του χρόνου εργασίας]. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου "Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων".

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο