Τα νέα του Κόμβου

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης των Ν. 3429/2005, Ν. 3845/2010, Ν. 3833/2010, Ν. 3888/2010, Ν. 2859/2010, Ν. 3634/2010, Π.Δ. 186/1992, Ν. 2523/1997, Ν. 3863/2010, Ν. 3832/2010, Ν. 1876/1990, Ν. 3846/2010, Ν. 2238/1994, Ν. 2961/2010 και Ν. 3386/2005 με τους νέους νόμους 3899/2010 και 3900/2010.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ήδη προχωρήσει στην κωδικοποίηση όλων των σχετικών νόμων μετά την ψήφιση των τελευταίων νόμων 3899/2010 (ΦΕΚ 212Α/17-12-2010)  με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» και 3900/2010 (ΦΕΚ 213Α/17-12-2010) με τίτλο «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις».

Πιο συγκεκριμένα μετά την ψήφιση των παραπάνω νόμων, κωδικοποιήθηκαν, ενημερώθηκαν και είναι ήδη διαθέσιμοι όπως ισχύουν σήμερα οι παρακάτω νόμοι: 

Ν. 3429/2005, Ν. 3845/2010, Ν. 3833/2010, Ν. 3888/2010, Ν. 2859/2010, Ν. 3634/2010, Π.Δ. 186/1992, Ν. 2523/1997, Ν. 3863/2010, Ν. 3832/2010, Ν. 1876/1990, Ν. 3846/2010, Ν. 2238/1994, Ν. 2961/2010, Ν. 3386/2005.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου "Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων".

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο