Τα νέα του Κόμβου

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του Ν. 2579/1998 "Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις". [Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας - Φορολογία μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης - Φορολογία χρηματιστηριακών συναλλαγών]

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του Ν.2579/1998 "Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις". [Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας - Φορολογία μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης - Φορολογία χρηματιστηριακών συναλλαγών]. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου "Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων"

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο