Τα νέα του Κόμβου

Προσθήκη σελίδας με όλες τις πληροφορίες για το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού.

Στον κόμβο προστέθηκε μία σημαντική σελίδα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ξεκίνημα αλλά και για την καθημερινή άσκηση του λογιστή-φοροτεχνικού.

Η νέα σελίδα έχει πληροφορίες για:

-Την απόκτηση άδειας λογιστή-φοροτεχνικού, προϋποθέσεις-αιτήσεις
-Την ανανέωση αδείας
-Πληροφορίες για σεμινάρια αναβάθμισης τάξης λογιστών
-Σεμινάρια για λογιστές
-Λογισμικό (software) από τις σημαντικότερες εταιρίες της αγοράς

Περιέχει επίσης:

-Ασφαλιστικό οδηγό λογιστή-φοροτεχνικού
-Συντόμευση για προβολή κωδικοποιημένων νόμων του κόμβου (τους σημαντικότερους για την άσκηση του επαγγέλματος λογιστή)
-Τιμοκαταλόγους επαγγέλματος λογιστή
-Σημαντικές Αποφάσεις ανά έτος για την άσκηση επαγγέλματος λογιστή
Και πολλά άλλα χρήσιμα θέματα για τον λογιστή-φοροτεχνικό.

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο