Τα νέα του Κόμβου

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του Ν. 2130/1993 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις". (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας).

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του Ν. 2130/1993 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις".
(Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.)

 Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου "Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων"

 

 

 

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο