Τα νέα του Κόμβου

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του Ν. 3091/2002 "Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις". (Ειδικός φόρος επί των ακινήτων).

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του Ν. 3091/2002 "Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις". (Ειδικός φόρος επί των ακινήτων.)

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου "Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων"

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο