Τα νέα του Κόμβου

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης των νόμων 959/1979, 1876/1990 και 2972/2001.

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση των νόμων 959/1979 "Περί της Ναυτικής Εταιρείας", 1876/1990 "Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις" και του Ν.2972/2001 "Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις".

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου "Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο