Τα νέα του Κόμβου

Νέα προσθήκη νόμων στον κόμβο

Προστέθηκαν οι παρακάτω νόμοι στον κόμβο:

-ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2873 Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις.

-Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 150 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, oι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες.

-ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2743 Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.

-NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3754 Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις.

-NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3631/2008 Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις.

-ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3525 Πολιτιστική Χορηγία.

-ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2892 Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις.

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο