Τα νέα του Κόμβου

Κωδικοποιήθηκε το αρχείο του κόμβου με το νέο νόμο 4461/2017Η επιστημονική ομάδα του TaxHeaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε την κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου 4461/2017 "Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις.".

Με το νόμο 4461/2017 επέρχονται αλλαγές στους παρακάτω νόμους:


Ο νόμος αυτός περιέχει σχετικές διατάξεις με ενδιαφέρον σε θέματα που αναφέρονται σε άλλους νόμους.
Αναλυτικά σχετικές διατάξεις προστέθηκαν στους παρακάτω νόμους:


Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο