Τα νέα του Κόμβου

Νέα εφαρμογή για κινητά Android - Greek Tax Laws.


Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι είναι διαθέσιμη μέσω του Google Play (Android market) η νέα εφαρμγογή για κινητά τηλέφωνα Greek Tax Laws.

Η εφαρμογή, σας δίνει την δυνατότητα να δείτε από τον κόμβο μας, τους βασικούς ελεύθερους κωδικοποιημένους νόμους όπως ισχύουν σήμερα. Μερικοί από από τους βασικούς νόμους που περιέχονται είναι:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2190 Περί Ανωνύμων Εταιρειών
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3190 Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης
NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1809 Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΆΡΙΘ. 2873 Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3296 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3259/2004 Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 1123 της 15.12.80:Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 299 Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης.
ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 3182 Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις
NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3790 Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3299/2004 Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3908 "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή.

Στους συνδρομητές του κόμβου, δίνεται η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στους ελεύθερους νόμους αλλά σε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους που είναι περισσότεροι από 100.

Η πλήρης λίστα των κωδικοποιημένων νόμων είναι διαθέσιμη εδώ.


Η εφαρμογή σύντομα θα είναι διαθέσιμη και σε άλλες πλατφόρμες (iPhone και windows phone)


Πληροφορίες για όλες τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα μπορείτε να δείτε στην Ιστοσελίδα του κόμβου Εδώ

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο