Τα νέα του Κόμβου

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης των νόμων και ενημέρωση των σχετικών διατάξεων με τον ν. 4019/2011 "Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις."

Η επιστημονική ομάδα του TaxHeaven για μια ακόμη φορά προχώρησε στην άμεση ενημέρωση, κωδικοποίηση και συμπλήρωση όλων των σχετικών διατάξεων των νόμων όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με τον ν. 4019/2011 "Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις."

Έχοντας πάντα ως γνώμονα την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των συναδέλφων κωδικοποιήσαμε άμεσα όλους τους σχετικούς νόμους και σήμερα οι συνδρομητές μας μπορούν να ενημερωθούν για το πώς αυτοί έχουν τροποποιηθεί.

Πιο συγκεκριμένα, με τον ν.4019/2011, κωδικοποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι σχετικές διατάξεις στους παρακάτω νόμους:


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238/1994 "Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος"

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3842/2010 "Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις" (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3943/2011 "Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών"

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986/2011 "Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015"

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3144/2003 "Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις"

ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1846/1951 "Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων"

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2084/1992 "Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις"

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3655/2008 "Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις."

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3429/2005 "Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)"

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3863/2010 "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις."

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1876/1990 "Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις"

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996/2011 "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις."


Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι οι εγγεγραμμένοι χρήστες στις συνδρομητικές υπηρεσίες του TaxHeaven, έχουν τη δυνατότητα να δουν και να συγκρίνουν όλες τις προϊσχύουσες διατάξεις των νόμων ανά παράγραφο.

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο