Τα νέα του Κόμβου

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 3371/2005 "Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις." [Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου - Ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωμένες αγορές κ.ά.]

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 3371/2005 "Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις." [Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου - Ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωμένες αγορές κ.ά.]

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου "Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων"

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο