Τα νέα του Κόμβου

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 3016/2002 "Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις." [Εταιρική διακυβέρνηση - Επιδόματα μακροχρόνιων ανέργων]

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 3016/2002 "Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις." [Εταιρική διακυβέρνηση - Επιδόματα μακροχρόνιων ανέργων]

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου "Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων"

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο