Τα νέα του Κόμβου

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν.δ. 1297/1972 με τίτλο «Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων».

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κωδικοποίησης του Ν.Δ. 1297/1972 με τίτλο «Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων».

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συνδρομητές μας αλλά και τους αναγνώστες του κόμβου ότι ολοκληρώθηκε από την επιστημονική ομάδα του TaxHeaven η διαδικασία κωδικοποίησης του Ν.Δ. 1297/1972 με τίτλο «Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων».

Με το Νομοθετικό Διάταγμα 1297/1972 δόθηκαν φορολογικά κίνητρα για τη συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων. Η ισχύς του νομοθετήματος αυτού έχει παραταθεί με αλλεπάλληλες νομοθετικές διατάξεις, με τελευταία την παράγραφο 1 του άρθρου 79 του ν. 3746/2009, σύμφωνα με την οποία δόθηκε παράταση έως 31.12.2011.

Για το λόγο αυτό κρίναμε σκόπιμο να κωδικοποιήσουμε το συγκεκριμένο Ν.Δ., προκειμένου να ενημερωθούν οι συνδρομητές μας. Στην περίπτωση που θα δοθεί νέα παράταση στην ισχύ του ή θα υπάρξει κάποια αλλαγή στο κείμενό του, τότε το Ν.Δ. θα ενημερώνεται άμεσα από την επιστημονική ομάδα.

Να τονίσουμε ότι στο ηλεκτρονικό αρχείο νόμων και αποφάσεων, εκτός των άλλων, υπάρχουν ήδη 87 πλήρως κωδικοποιημένοι νόμοι (με αντικείμενο που άπτεται του επαγγέλματος μας) και προστίθενται κι άλλοι, έτσι ώστε οι συνδρομητές μας να έχουν στα χέρια τους ένα δυνατό εργαλείο έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου "Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων".
Για την TaxHeaven

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο