Τα νέα του Κόμβου

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης των ν. 2523/1997, ν. 3691/2008 και ν. 3213/2003 με το νέο νόμο 3994/2011 "Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις."

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση των ν. 2523/1997, ν. 3691/2008 και ν. 3213/2003 με το νέο νόμο 3994/2011 "Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις." Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου "Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων"

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο