Τα νέα του Κόμβου

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 3419/2005 "Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας." με τον ν. 3982/2011.

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 3419/2005 "Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας." με τον ν. 3982/2011. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου "Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων"

Σχόλια

Up
Close
Close
Κλείσιμο