Πρόγραμμα Εκπάίδευσης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IAS/IFRS)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Globaltraining
Υπεύθυνος/η :
Χριστιάνα Μιχαηλίδου
Διεύθυνση :
Λεωφ Μεσογείων 265
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 15451
Phone :
210-6722868
Θέμα
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL
Τίτλος
Εναρξη
14, Σεπ 2010
Λήξη
22, Δεκ 2010
Εισηγητές
Τίτλος
Σκοπός:

Η παρουσίαση των λογιστικών αρχών που διέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και η εξοικείωση των στελεχών με τις έννοιες και την φιλοσοφία τους.
Η ανάλυση των τροποποιήσεων και βελτιώσεων που υπέστησαν τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ το 2008 και το 2009, με πιο σημαντικές τις μεταβολές σε θέματα όπως:
- στην παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
- στην προετοιμασία των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
- στο λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε μετοχές, αξιόγραφα και άλλα χρηματοοικονομικά
εργαλεία κ.λ.π.
- απαιτήσεις εφαρμογής ΔΛΠ που αφορά στις Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Απευθύνεται σε:
Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομολόγους, Οικονομικούς Αναλυτές, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Στελέχη Λογιστηρίων και Οικονομικούς Διευθυντές που ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με τα IFRSs
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο