Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας
Τίτλος
Εναρξη
10, Μαρ 2015
Λήξη
16, Ιουλ 2015
Εισηγητές
Τίτλος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)  

ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ -  ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ

 (ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε.Γ.Λ.Σ. με Ε.Λ.Π  - Φ.Π.Α - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛ/ΜΟΥ– Ε3- Φ01.010)

 

ΣΚΟΠΟΣ: Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής  Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Α) Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Προϊστάμενους  Λογιστηρίου , Εργαζόμενους σε Λογιστήρια

Β)Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ , ΑΤΕΙ ,  ΙΕΚ

 

 

ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

 

 «Softone» - «ERP» Πιστοποιημένο από την Softone

      

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)

 

-           Ν. 4308/14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

-           Οντότητες – Κατηγορίες Οντοτήτων

-           Έννοιες Διπλογραφικής Μεθόδου

-           Ένταξη Επιχειρήσεων στην Διπλογραφική Μέθοδο

-           Διακίνηση Τιμολόγηση Συναλλαγών σύμφωνα με ΕΛΠ   

-           Εγγραφές σύστασης Α.Ε – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ - Ο.Ε – Ε.Ε - ΑΤΟΜΙΚΕΣ

-           Οργάνωση – Νομιμοποίηση Α.Ε. - Ε.Π.Ε.- ΙΚΕ  – Ο.Ε – Ε.Ε - ΑΤΟΜΙΚΕΣ

-           Τήρηση βιβλίων Διπλογραφικού Συστήματος (Γ’ κατηγορίας) 

-          Εργασίες Λογιστή

         Στην έναρξη Νέας Διαχειριστικής Χρήσης

          Κάθε μέρα

         Τέλος του μήνα

         Τέλος του έτους (κλείσιμο ισολογισμού)

         Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

-           Ανάλυση και εφαρμογή του  Ε.Γ.Λ.Σ. – ΕΛΠ με πραγματικά παραστατικά

-           Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ. – ΣΛΟΤ - ΕΛΤΕ

-           Φ.Π.Α. Διπλογραφικού Συστήματος (Γ’ κατηγορίας)  (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, Συναλλαγές από Τρίτες Χώρες, Λογιστικός προσδιορισμός ΦΠΑ και Σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης)

-           Κλείσιμο ισολογισμού

-           Λογιστική διαχείριση Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού – Παθητικού   (Λογ/μοι 36 – 56 Ε.Γ.Λ.Σ)

-           Λογιστική διαχείριση Εσόδων  Αφορολόγητων

-            Λογιστική διαχείριση Εσόδων φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο

-           Αποσβέσεις (Λογ/μοι 66 – 85 Ε.Γ.Λ.Σ) – Μητρώο Παγίων

-           Προβλέψεις

-           Αποτίμηση μενόντων

-           Προσδιορισμός Κόστους Πωληθέντων

-            Προσδιορισμός Μικτού Αποτελέσματος

-           Προσδιορισμός  Αποτελεσμάτων Χρήσης

-           Λογ/σμός Αποτελεσμάτων για Διάθεση

-           Διάθεση κερδών (Α.Ε – Ε.Π.Ε -  ΙΚΕ– Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ)

-          Λογ/σμός Εκκαθάρισης Φόρων – Τελών – Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Λογ/σμος 54.08 ΕΓΛΣ)

-           Δημιουργία  Οικονομικών καταστάσεων βάσει λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ  

-           ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ

 

-           Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων

-           Διατάξεις του Ν.4308/14 ΕΛΠ  για Μηχανογραφημένα Λογιστήρια

-           Βασικές οδηγίες χρήσεως Η/Υ

-           Δικαιολογητικά  - Παραστατικά εγγραφών

-           Ροή εργασιών σε Μηχανογραφημένο Λογιστήριο

-           Πρακτικές – Εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά ροής εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

-           Κάθε μέρα: Δικαιολογητικά – Καταχώρηση – Έλεγχος – Ημερολόγια – Ισοζύγια – Καθολικά

-           Εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού – Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Διάθεσης

-           Οικονομικές Καταστάσεις

-          Χρήση προγράμματος :

 «ERP» της SOFTONE. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την SOFTONE και παρέχεται από το ΚΕΛΕ δωρεάν για ένα χρόνο στους σπουδαστές του, μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας SAAS


  
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ :
Αίθουσα  ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ,
Ακαδημία & Χαριλάου Τρικούπη 18, 2ος όροφος
Στάση Μετρό Πανεπιστήμιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : τηλ 2103817694, 2103828398
fax   2103828398, email [email protected]
http://www.kele.gr/

ΤΟ ΚΕΛΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ - ΔΩΡΕΑΝ - ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ   

 (Δηλώστε τώρα συμμετοχή...)


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο