ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Globaltraining
Υπεύθυνος/η :
Χριστιάνα Μιχαηλίδου
Διεύθυνση :
Λεωφ Μεσογείων 265
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 15451
Phone :
210-6722868
Θέμα
Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί
Τίτλος
Εναρξη
17, Ιουν 2011
Λήξη
18, Ιουν 2011
Εισηγητές
Τίτλος
Στόχος: 
• Η ανάλυση των βασικών υποθέσεων αποτίμησης εταιρειών, business units και άυλων (Brands)
• Η παρουσίαση των πρακτικών και των μοντέλων ανάλυσης & αποτίμησης εταιριών και παραμετροποίηση και επεξήγηση των πηγών πληροφόρησης σε θέματα αποτίμησης

Απευθύνεται σε
Οικονομολόγους, Οικονομικούς Διευθυντές, Στελέχη οικονομικής διεύθυνσης, Λογιστές, Υπεύθυνους διαχείρισης κινδύνου, Υπεύθυνους εσωτερικού ελέγχου, Χρηματοοικονομικούς αναλυτές, Ελεγκτές, Τραπεζικά στελέχη, Διαχειριστές χαρτοφυλακίων, Συμβούλους επιχειρήσεων, Επιχειρηματίες.

Κόστος Συμμετοχή
€ 390

Το κόστος μπορεί να καλυφθεί από το πρόγραμμα 0.45% ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ


Διάρκεια:
12 ώρες (10 Continuing Professional Units – CPD)Επικοινωνία:
Μιχαηλίδου Χριστιάνα – Operations Manager
Χωρίτη Έλενα – Office Administrator


Χώρος Διεξαγωγής:
GLOBALTRAINING® EDUCATIONAL & CONFERENCE CENTER
ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 265 – ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ – 154 51 ΑΘΗΝΑ
TEL: +30 210 6722 868 – FAX: +30 210 6729 629
WEB: www.globaltraining.gr
Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο