ΔΩΡΕΑΝ Μονοήμερο Φορολογικό Σεμινάριο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2011

εισηγητές:
 • Γιώργος Κορομηλάς, Φοροτεχνικός Σύμβουλος επιχειρήσεων
 • Απόστολος Αλωνιάτης, Λογιστής -Φοροτεχνικός

ημέρες και ώρα διεξαγωγής: Σάββατο 05 Μαρτίου 2011 , 10:00-16:00
τόπος διεξαγωγής: Επιμελητήριο Αργολίδας, Κορίνθου 23, Άργος
θεματολογία:
 • Φορολογία ατομικών επιχειρήσεων και προσοπικών εταιρειών

  • Πρακτικά παραδείγματα – Συμπλήρωση εντύπων

 • Φορολογία νομικών προσώπων
  • Πρακτικά παραδείγματα – Συμπλήρωση εντύπων

 • Αυτοέλεγχος υποβαλλόμενων δηλώσεων
  • Πρακτικά παραδείγματα – Συμπλήρωση εντύπων
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
  • Θέματα ΠΟΛ. 1135/2010 – Ανάλυση αλλαγών Εντύπων Ε1
 • Ευθύνες λογιστών – φοροτεχνικών
  • Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων
  • Ορθή υποβολή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων και έμμεσων φόρων
Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: 210 33 22 700, 211 10 33 700 Κα Χαρίτου, fax: 210 33 22 899, email: [email protected]