Μονοήμερο Φορολογικό Σεμινάριο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2011 – Οι ΑΛΛΑΓΕΣ στο Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο, παρουσίαση & σχολιασμός

εισηγητές:
 • Γιώργος Κορομηλάς, Φοροτεχνικός Σύμβουλος επιχειρήσεων
 • Απόστολος Αλωνιάτης, Λογιστής -Φοροτεχνικός

ημέρες και ώρα διεξαγωγής: Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011 , 10:00-15:00
τόπος διεξαγωγής: Ξενο δοχεΙο ΗΟLIDΑΥ ΙΝΝ, Μοναστηρίου 8, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
θεματολογία:
 • Φορολογία ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιρειών
  Πρακτικά παραδείγματα – Συμπλήρωση εντύπων
 • Φορολογία νομικών προσώπων
  Πρακτικά παραδείγματα – Συμπλήρωση εντύπων
 • Αυτοέλεγχος υποβαλλόμενων δηλώσεων
  Πρακτικά παραδείγματα – Συμπλήρωση εντύπων
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
  Θέματα ΠΟΛ.1135/2010 – Ανάλυση αλλαγών Eντύπου Ε1
 • Ευθύνες λογιστών – φοροτεχνικών
  • Φορολογική Αναμόρφωση Αποτελεσμάτων
  • Ορθή υποβολή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων και έμμεσων φόρων
Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: 2310 533737, 211 10 33 700 700 Κος Παύλου, fax: 2310 533793, email: [email protected]