PRO SEMINARS_ΑΘΗΝΑ, Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘHΚΗ ΤΩΝ ΣYΓΧΡΟΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Pro Seminars - Executive Professional Studies
Υπεύθυνος/η :
Ράνια Χατζηθεοδώρου
Διεύθυνση :
12ο χλμ Θεσ/νικης - Μουδανιών
Πόλη :
Θέρμη Θεσσαλονίκης - Τ.Κ.: 57001
Phone :
2310-309033
Θέμα
Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί
Τίτλος
Εναρξη
10, Dec 2019
Λήξη
11, Dec 2019
Εισηγητές
Τίτλος

Η Εργαλειοθήκη των Σύγχρονων Οικονομικών Στελεχών

EXECUTIVE SEMINAR

Εργαλεία & Τεχνικές της Οικονομικής Διοίκησης για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, με χρήση του Microsoft EXCEL

 

Σκοπός του σεμιναρίου:

Η Παρουσίαση των βασικών προβλημάτων που απασχολούν καθημερινά την Οικονομική Διεύθυνση της επιχείρησης και η παροχή κατάλληλων εργαλειών - τεχνικών για την ανάλυση και επίλυση αυτών των προβλημάτων. Στόχος είναι να βοηθήσει τα οικονομικά στελέχη να αναπτύξουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων, εμπλουτίζοντας το θεωρητικό τους υπόβαθρο και αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Microsoft Excel.

Προϋπόθεση Συμμετοχής:

Απαραίτητη χρήση Η/Υ (laptop) με Microsoft Excel


Απευθύνεται σε:

Προϊσταμένους και Στελέχη Λογιστηρίων οι οποίοι επιθυμούν να εξελιχθούν στην Οικονομική Διεύθυνση της επιχείρησης

Διευθυντικά στελέχη (διοίκησης, παραγωγής, πωλήσεων)

Φοιτητές οικονομικών σχολών που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την οικονομική διάσταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρήσεις, καθώς και τα οικονομικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται

 

ΠΟΥ & ΠΟΤΕ

ΑΘΗΝΑ

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 | 16:00 - 22:00

&

Τετάρτη 011 Δεκεμβρίου 2019 | 16:00 - 22:00

Crowne Plaza Hotel

Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Εισηγητής

Γιώργος Χαραλαμπίδης

Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα

Στρατηγικής Οικονομικής Διοίκησης

Δείτε εδώ το Βιογραφικό του.

Αξία Σεμιναρίου:

390€

ανά συμμετοχή

ΚΛΕΙΣΤΟ Ολιγομελές Τμήμα

Σεμινάριο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Early Bird Offer:

320€

ανά συμμετοχή

*για δηλώσεις συμμετοχής έως 27.11.2019

 

 

Θεματολογία:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Πρόβλεψη των βραχυπρόθεσμων & μακροπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης

·         Πρόβλεψη εσόδων

·         Πρόβλεψη σταθερών & μεταβλητών εξόδων

·         Πρόβλεψη αποτελεσμάτων

·         Πρόβλεψη ισολογισμού

·         Μοντελοποίηση πρόβλεψης των συνολικών χρηματοδοτικών αναγκών

·         Μοντελοποίηση πρόβλεψης μηνιαίων ταμειακών ροών


Μέθοδοι πρόβλεψης οικονομικών μεταβλητών (σε αποτελέσματα & ισολογισμό)

·         Ανάλυση του βαθμού συσχέτισης μεταξύ μεταβλητών

·         Προβλέψεις με την μέθοδο του ποσοστού των πωλήσεων

·         Προβλέψεις με την μέθοδο της γραμμικής και πολλαπλής παλινδρόμησης


Παρουσίαση μεθοδολογίας για ανάπτυξη μοντέλων στο Excel, για εύκολη και γρήγορη πρόβλεψη των απαιτούμενων κεφαλαίων (δανειακών ή ιδίων κεφαλαίων), για κάθε σενάριο μελλοντικής μεταβολής των πωλήσεων, των κερδών, της πιστωτικής πολιτικής κλπ, με ταυτόχρονη σύνταξη αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμού. Ανάλυση των βασικών μεταβλητών & δεικτών που επηρεάζουν σημαντικά τις ταμειακές ροές, καθώς και τρόποι βελτίωσής τους. Επίσης παρουσιάζονται και στατιστικές μέθοδοι για την πρόβλεψη συγκεκριμένων οικονομικών μεγεθών π.χ πωλήσεις, έξοδα, ύψος αποθεμάτων, κόστη παραγωγής, με την βοήθεια εργαλείων του Excel.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ανάλυση μόχλευσης

·         Ανάλυση και υπολογισμός Νεκρού σημείου

·         Λειτουργική μόχλευση

·         Χρηματοοικονομική μόχλευση

·         Ανάλυση ευαισθησίας


Ανάλυση των αιτιών που προκαλούν μεταβλητότητα στα κέρδη της επιχείρησης καθώς και κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αξιολόγηση Βιωσιμότητας

·         Αναμόρφωση στοιχείων ισολογισμού για αξιολόγηση

·         Οριζόντια ανάλυση

·         Ανάλυση τάσης

·         Ανάλυση κοινού μεγέθους

·         Ανάλυση κεφαλαίου κίνησης

·         Ανάλυση-ερμηνεία βασικών Χρηματοοικονομικών Αριθμοδεικτών

·         Ο ρόλος του δείκτη Ζ, score (Altmans Z-score) για την πρόβλεψη πτώχευσης μιας επιχείρησης


Παρουσίαση των κατάλληλων δεικτών ως εργαλείο οικονομικής ανάλυσης για την αξιολόγηση της υφιστάμενης οικονομικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και για την πρόβλεψη της μελλοντικής βιωσιμότητά της. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Χρονική Αξία Χρήματος

·         Η έννοια της παρούσας και της μελλοντικής αξίας

·         Απλός τόκος

·         Σύνθετος ανατοκισμός


Κατανόηση της έννοιας της παρούσας και μελλοντικής αξίας του χρήματος η οποία αποτελεί μία από τις βασικότερες έννοιες της χρηματοοικονομικής με ευρύ πεδίο καθημερινών εφαρμογών.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων

·         Η μέθοδος της περιόδου επανείσπραξης

·         Η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας

·         Η μέθοδος του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης

·         Σύγκριση μεθόδων


Ανάπτυξη της μεθοδολογίας και σχεδιασμό μοντέλων στο Excel για την αξιολόγηση κάθε είδους επένδυσης όπως: Αγορά νέου μηχανήματος, Επέκταση γραμμής παραγωγής, δημιουργία νέου υποκαταστήματος. Μελέτη περιπτώσεων επενδύσεων που αφορούν αποφάσεις επιλογής μεταξύ ενοικίου ή αγοράς παγίου π.χ Ενοικίαση ή αγορά του ακινήτου για στέγαση της αποθήκης; 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Ανάλυση Ευαισθησίας & Εκτίμηση Κινδύνου (στο Excel)

·         Δημιουργία σεναρίων

·         Πίνακες μονής εισόδου

·         Πίνακες διπλής εισόδου

·         Μέθοδος προσομοίωσης Monte Carlo


Παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα με χρήση του Excel για την ανάλυση ευαισθησίας η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της αξιολόγησης των χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Προσδιορίζει δηλαδή τις επιδράσεις και συνεπώς τον κίνδυνο που σχετίζεται με την αβεβαιότητα του αποτελέσματος, όταν μεταβάλλονται οι υποθέσεις που γίνονται για τις βασικές παραμέτρους του κάθε επιχειρηματικού προβλήματος. 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Βασιλική Χατζηθεοδώρου

T: 2310 30.90.33

E: [email protected]

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο