Ευεπιχειρείν: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ακινήτων – Βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπoυ Airbnb - Λογιστική Φορολογική αντιμετώπιση

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Διάφορα θέματα φορολογίας
Τίτλος
Εναρξη
29, Νοε 2018
Λήξη
29, Νοε 2018
Εισηγητές
Τίτλος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ακινήτων – Βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπoυ Airbnb - Λογιστική Φορολογική αντιμετώπιση

 

Πότε;  ΠΕΜΠΤΗ 29/11/2018 (15:00-22:00) 7 ώρες

Που;  Parthenon Hotel, Μακρή 6, Αθήνα (πολύ κοντά στο Μετρό - Στάση Ακρόπολης - ευκολία πρόσβασης χωρίς αυτοκίνητο)

Με Εισηγητές τον κ. Καλαμαρά Νικόλαο και την κα Σωτηράκη Χρύσα

 

Απευθύνεται σε:

•             Στελέχη Μεσιτικών & Διαχειριστριών  εταιριών,

•             Εταιρίες κατασκευαστικές & εκμετάλλευσης ακινήτων,

•             Λογιστές, Φοροτεχνικούς,

•             Προϊσταμένους & Στελέχη Επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκμετάλλευση ακινήτων,

•             Ελ. Επαγγελματίες καθώς και

•             Φυσικά πρόσωπα

που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων.
•             Όλους όσους ασχολούνται με Βραχυχρόνιες Μισθώσεις καθώς το όλο φορολογικό πλαίσιο απλώνεται και το περιβάλλον ‘σφίγγει’ και αυστηροποιείται.

 

Γιατί Ευεπιχειρείν;

1. Διότι η Ευεπιχειρείν είναι η πρώτη εταιρία που έκανε σεμινάριο για το φοροκανονιστικό πλαίσιο που δημιουργούνταν και αναδύονταν, εδώ και ενάμισι χρόνο. Εκ των πραγμάτων, το εν λόγω σεμινάριο της Ευεπιχειρείν είναι, ως παλαιότερο, περισσότερο καλοδουλεμένο από άλλων εταιριών, που έβγαλαν παρόμοιο σεμινάριο στο τελευταίο διάστημα.
2. Και μόνο το γεγονός ότι η Ευεπιχειρείν έβγαλε σεμινάριο πρώτη στο εν λόγω θέμα, δείχνει ότι οι Εισηγητές της κατέχουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον το Θέμα.
3. Επιπλέον, εάν το συγκρίνετε από πλευράς τιμής και χρονικής διάρκειας, θα διαπιστώσετε ότι είναι το ανταγωνιστικότερο δια ζώσης σεμινάριο του αυτού θέματος στην αγορά.
4. Συνεπώς, έχετε το καλύτερο σεμινάριο, και όμως αντί για ακριβότερο, είναι το οικονομικότερο στην αγορά - και μπορείτε να συγκρίνετε.

Από τους συμμετέχοντες στα προηγηθέντα σεμινάρια για τα φορολογιστικά των Βραχυχρόνιων Μισθώσεων της Ευεπιχειρείν, έγραψαν στο έντυπο Αξιολόγησης που συμπληρώνουν στο τέλος:

Καθ’ ολοκληρίαν εντός του θέματος και πέρα από αυτό. Πλήρως κατατοπιστικό. – Χρ. Γκρ.

Μετά από 10 λογιστές και δικηγόρους, επιτέλους, έλυσα τις απορίες μου. Ευχαριστώ. – Χρ. Δρ.

Για τα πάντα, λύθηκαν όλες οι απορίες. Συγχαρητήρια. – Δ. Λουν.

Πολύ διαφωτιστικό. Μου ξεκαθάρισε αρκετά πράγματα. – Ν. Περ.

Πολύ γνώστης του αντικειμένου. Πολύ παραστατική και ενδιαφέρουσα εισήγηση. – Χρ. Κουτ.

Ευχάριστο κλίμα και χρήσιμες γνώσεις. – Μ. Κουλ.

Εξαιρετικό! – Ρ. Κυρ.

Πολύ καλύτερο από ό,τι περίμενα. Συγχαρητήρια! – Π. Βερ.

Πλήρως κατατοπιστικό και αναλυτικό σεμινάριο! Πλούσιο περιεχόμενο, πολύ αναλυτικός ο Εισηγητής και παραστατικός και εκφραστικός. – Αρ. Νικ.

Ικανοποιήθηκα διότι λύθηκαν αρκετές απορίες μου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις – Αν. Μαμ.

Κατατοπιστικό και πολύ χρήσιμο. – Ειρ. Χονδ.

Μου άρεσε η οργάνωση, η μεταδοτικότητα του Εισηγητή και οι αναλυτικές Σημειώσεις. – Δ. Παπ.

Πολύ κατατοπιστικό! – Ζ. Κατσ.

Πολύ ευχάριστος χώρος, με καλή οργάνωση και τήρηση των χρόνων. Πολύ καλοί Εισηγητές με ικανοποιητική παρουσίαση υλικού, επικοινωνιακοί και μεταδοτικοί. – Α. Αναστ.

Εξαιρετικό, επιλύθηκαν τα πιο σημαντικά προβλήματα. Άριστη μεταδοτικότητα, παραγωγική αλληλεπίδραση. – Β. Καλδ. 


Σκοπός προγράμματος:

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στη λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση

• της Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης ακινήτων στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό

• των ενοικιάσεων σπιτιών μέσω ψηφιακών πλατφορμών (τύπου Airbnb ή άλλες) και στις αλλαγές που αφορούν τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και

• στη δυνατότητα αξιοποίησης δεδομένων που παρέχονται μέσω των 2 πιο γνωστών ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb και Booking) για ορθή φορολογική  παρακολούθηση - με παραδείγματα για την κατανόηση των θεμάτων.

 

Θεματολογία Προγράμματος:

 

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:

• Στη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων από ατομικές επιχειρήσεις.

Τρόπος φορολόγησης των κερδών, δαπάνες που εκπίπτουν, έσοδα που φορολογούνται με παραδείγματα και εφαρμογές.

• Στη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων από ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Κ/Ξ αλλά και Κοινωνίες Κληρονομικού Δικαίου. Τρόπος φορολόγησης των κερδών, δαπάνες που εκπίπτουν, έσοδα φορολόγησης που φορολογούνται με παραδείγματα και εφαρμογές.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις της οικονομίας του διαμοιρασμού (τύπου AirBnB, Booking, Homeway κλπ.),

  • πως φορολογούνται τα φυσικά πρόσωπα – ιδιώτες και
  • πως τα Νομικά Πρόσωπα με παραδείγματα και εφαρμογές.

Διαχειριστές: Ο ρόλος και οι ευθύνες των διαχειριστών της πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αλλά και των επαγγελματιών διαχειριστών των διάφορων ψηφιακών πλατφορμών .

Πότε μία βραχυχρόνια μίσθωση μετατρέπεται σε επιχειρηματική δραστηριότητα, παραδείγματα – εφαρμογές.

• Τρόπος φορολόγησης των επαγγελματιών διαχειριστών των ηλεκτρονικών ψηφιακών πλατφορμών και τι στοιχεία θα πρέπει να εκδίδουν προς τους πελάτες τους.

• Μεσίτες ακινήτων, τρόπος φορολόγησης και ειδικά θέματα ΦΠΑ που τους απασχολούν.

• Τι θα πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές και οι μεσίτες προκειμένου να αποφύγουν άσκοπες φορολογικές επιβαρύνσεις.

• Ποιοι κίνδυνοι και ποιες συνέπειες θα υπάρξουν από εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο παρελθόν κάνοντας χρήση πλατφόρμων τύπου Airbnb, Booking κ.λ.π   και οι φορολογούμενοι δεν τα έχουν εμφανίσει στη δήλωση Φορολογίας εισοδήματος τους. Τι πρέπει να κάνουν;

• Διαχείριση τουριστικών ακινήτων από Αλλοδαπές Εταιρείες.

Τι υποχρεώσεις έχουν εάν είναι εγκατεστημένες σε χώρες με τις οποίες υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) με την Ελλάδα και τι όταν δεν υπάρχει σύμβαση.

Ανάλυση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά με παραδείγματα και εφαρμογές (ΠΟΛ 1138/2015 και ΠΟΛ. 1069/2015).

• Offshore με ακίνητα στην Ελλάδα. Όλες οι υποχρεώσεις τους.

Ελληνικές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ακίνητα στο εξωτερικό, τρόπος φορολόγησης στην Ελλάδα.

• Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Τι ισχύει μετά τις τελευταίες αλλαγές, ποιους αφορά.

Ειδικά θέματα, εφαρμογές.

• Ειδικός φόρος επί ακινήτων (ΕΦΑ) σε ποιες εταιρείες της ημεδαπής και της αλλοδαπής εφαρμόζεται, τι θα πρέπει να προσέξουμε.

• Εκμίσθωση επαγγελματικών χώρων με ΦΠΑ. Προϋποθέσεις, ωφέλειες (ΠΟΛ. 1180/13).

• Φόρος μεταβίβασης ακινήτων όπως ισχύει σήμερα με παραδείγματα και εφαρμογές. Φορολογία κληρονομιών επί ακινήτων (αγοραία και αντικειμενική αξία) παραδείγματα – εφαρμογές.

• Όλα τα έντυπα φορολογίας εισοδήματος που αφορούν στην εκμετάλλευση ακινήτων με παραδείγματα και εφαρμογές (έντυπο Ε2, Ε1, Ν).

• Ειδικά θέματα επί του εντύπου Ε9 (περιουσιολόγιο ακινήτων).

• Τι θα ισχύει για μεταβιβάσεις ακινήτων από φυσικά πρόσωπα από 01/01/2019.

 

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας - μισθωτήρια (υπόχρεος υποβολής, διαδικασία, απόδειξη υποβολής, ενημέρωση ενδιαφερομένων, αποδοχή ή άρνηση, χρόνος υποβολής, συνυποβολή ΠΕΑ, επιλογή είδους μίσθωσης).

Αναφορά σε ειδικά θέματα που αφορούν μισθωτήρια μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

 

ΜΗΤΡΩΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: Πως λειτουργεί η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (Πρακτική Αντιμετώπιση Βήμα - Βήμα).

 

Mini Παρουσίαση των δύο μεγαλύτερων ψηφιακών πλατφορμών AIRBNB και BOOKING σχετικά με τη φορολογική παρακολούθηση των δεδομένων που αναρτώνται ανά διαμέρισμα.

• Σημεία προσοχής στις ψηφιακές πλατφόρμες που δεσμεύουν τους χρήστες (επισκέπτες ή οικοδεσπότες) ως προς τις φορολογικές αρχές.

• Πως μπορεί ο διαχειριστής της κάθε ψηφιακής πλατφόρμας να συλλέγει τα στοιχεία που αναρτώνται στην ψηφιακή πλατφόρμα (από τις κρατήσεις), ώστε να διευκολύνεται στην ορθή φορολογική παρακολούθηση των κρατήσεων του ανά διαμέρισμα/ενοικιαζόμενο χώρο και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

• Εξαγωγή των στοιχείων αυτών και σε μορφή excel για διευκόλυνση του διαχειριστή της ψηφιακής πλατφόρμας.

• Ειδικά σημεία ανά ψηφιακή πλατφόρμα – Συμβουλές για τους χρήστες των 2 αυτών ψηφιακών πλατφορμών.

 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν σχετικά θέματα = τμήμα ολιγομελές

• Παραδείγματα και Εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων!

 

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των εισηγητών μας κ. Καλαμαρά Νικόλαου και κας Σωτηράκη Χρύσας, η εταιρία μας προσφέρει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες της (στελέχη ή Ελληνικές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα) να ενημερωθούν ορθά και έγκαιρα για τη λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης ακινήτων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, για το φορολογικό καθεστώς σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών προς αποφυγή φορολογικών λαθών και δυνατότητα αξιοποίησης δεδομένων που παρέχονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για φορολογική παρακολούθηση των κρατήσεων/μισθώσεων

Εισηγητής: κ. Καλαμαράς Νικόλαος,

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

Εισηγήτρια: κα Σωτηράκη Χρύσα,

Λογίστρια, Φοροτεχνικός, Σύμβουλος επιχειρήσεων με εμπειρία σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα όπως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών (τύπου Airbnb, Booking κλπ).

 

Ευεπιχειρείν παροχές:

Early Bird τιμή για Όλους
• Παροχή στις 2 συμμετοχές + 3η δωρεάν

• Ειδική τιμή για Ανέργους  και Φοιτητές!
(!Οι παροχές ΔΕΝ συνδυάζονται (π.χ. Early Bird με 2 συμμετοχές  + 3η δωρεάν κλπ).

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ακινήτων – Βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπoυ Airbnb - Λογιστική Φορολογική αντιμετώπιση

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Email: info@euepixeirein.gr

Site: www.euepixeirein.gr

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο