AQS GDPR for Marketing - Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Advanced Quality Services Ltd
Υπεύθυνος/η :
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΖΗΛΗ
Διεύθυνση :
Τυρνάβου & Σαρανταπόρου 1Α
Πόλη :
Αγιος Στέφανος
Phone :
2106216997-8
Θέμα
MARKETING - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Τίτλος
Εναρξη
16, Oct 2018
Λήξη
16, Oct 2018
Εισηγητές
Τίτλος
GDPR for Marketing -Θεσσαλονίκη

Στο σεμινάριο αυτό αναλύονται οι επιπτώσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - GDPR - στο Marketing καθώς και τα απαιτούμενα μέτρα συμμόρφωσης (compliance measures).

Κάθε εταιρεία ή οργανισμός που ασχολείται με το ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing), είτε πρόκειται για μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email marketing), είτε για αμειβόμενη αναζήτηση (paid search), είτε για διαφήμιση μέσω κοινωνικών μέσων (social media advertising), θα πρέπει να γνωρίζει την ανάγκη συμμόρφωσης με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Οι νομικές συνέπειες της μη συμμόρφωσης θα ήταν ανεπιθύμητες και οι πρακτικές συνέπειες για ένα εμπορικό σήμα (brand) ή για τους προμηθευτές των μπορεί να είναι καταστροφικές.

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να αναπτύξουν τα στελέχη του Marketing την τεχνογνωσία, ώστε να εντοπίζουν και να εκτιμούν τους κινδύνους που απορρέουν από την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσα στην επιχείρηση, να εξετάζουν την επάρκεια των μηχανισμών και διαδικασιών προστασίας δεδομένων και να προτείνουν, όπου χρειάζεται, τις κατάλληλες βελτιώσεις, ώστε οι λειτουργίες του Marketing να συμμορφώνονται με τον GDPR .

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Ιωάννης Κυριαζόγλου, με 42 έτη εμπειρία και διεθνή δραστηριότητα σε έργα Πληροφορικής σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μέση Ανατολή, ενώ διαθέτει πλούσιο συγγραφικό Έργο. Είναι υπεύθυνος σχεδιασμού του διδακτικού υλικού πιστοποίησης για τον DPO σε φορείς του εξωτερικού.

Έχει συγγράψει πληθώρα έργων σχετικά με το IT Security και το IT Auditing. Τον Δεκέμβριο 2016 εκδόθηκαν πέντε νέα βιβλία του σχετικά με τη Διαχείριση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον νέο Κανονισμό με διεθνή απήχηση:

Και τα 5 παραπάνω βιβλία θα δοθούν στους συμμετέχοντες του εκπαιδευτικού προγράμματοςδωρεάν καθώς και όλα τα εργαλεία που αναφέρονται παρακάτω. Επίσης, θα τους δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της AQS 'Online Σύμβουλοι', μέσω της οποίας θα μπορούν για ένα έτος να θέτουν ερωτήματα στους εισηγητές και να υποστηρίζονται, σχετικά με τον GDPR .

Σεμινάρια GDPR

Μεταξύ των Οργανισμών, που έχουν συμμετάσχει στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα για τον GDPR είναι:

ΟΤΕ ΑΕ, Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, Unisoft AE, Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ, Fourlis ΑΕ, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ, ΑΒ Βασιλόπουλος, FCA Bank, Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, GM Hellas SA, Μέγα ΑΕ, ActionAid Ελλάς, Marine Trust Ltd, Aegean Baltic Bank, Creta Farm ΑΒΕΕ, Ενόρασις ΑΕ, Premier Capital Ελλάς Sa, ΚΕΘΕΑ, First Data Hellas, Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ, AXA Ασφαλιστική, ΣΦΕΕ, Superfast Ferries SA, Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Genesis Farm ΑΕ, Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου, Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, LIDL Hellas, Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΑΕ, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ), Ελληνική Αστυνομία, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) κ.α.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη του Marketing, σε Υπεύθυνους Επεξεργασίας (controllers), σε Συμβούλους Επιχειρήσεων, στον Υπεύθυνο και στα Στελέχη των λειτουργιών ΙΤ της Επιχείρησης, αλλά και στη Διοίκηση και στα εμπλεκόμενα Στελέχη στον Σχεδιασμό στρατηγικής Marketing, που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις σύγχρονες Πρακτικές σε όλα τα θέματα χρήσης Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς Marketing και την συμμόρφωση της Εταιρείας με τον GDPR.

Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες

Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στο GDPR for Marketing όπως η περιγραφόμενη δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

 • Να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από την συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μέσα στην Επιχείρηση

 • Εξετάζουν την επάρκεια των Μηχανισμών και Διαδικασιών Προστασίας Δεδομένων και να προτείνουν, όπου χρειάζεται, τις κατάλληλες Βελτιώσεις

 • Ειδικότερα να αξιοποιούν τους πιο κατάλληλους τρόπους για απόκτηση του consent των ΠελατώνΝα δίνουν την δυνατότητα στους πελάτες να εξαλείφουν τα Δεδομένα τους όποτε το επιθυμούν

Ενότητες Σεμιναρίου

Α. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

 • GDPR: Περιγραφή, Αρχές, Επιπτώσεις

 • E-Privacy framework

 • GDPR και Marketing


Β. Κρίσιμες έννοιες

 • Προσωπικά και Ευαίσθητα Δεδομένα

 • Data Subject, Controller, Data Protection Officer, Processor

 • Files (Computer, Database, Manual)

 • Data Broker

 • Digital Assets

 • Cookie Technology

 • Metadata

 • Unstructured Data

 • E-mailing providers

 • Data Cleansing Companies

 • Analytic Providers


Γ. Marketing: Στρατηγικές και Εργαλεία

 • Πώς συλλέγονται τα Δεδομένα

 • Οι διαφορετικοί τύποι Marketing

 • Διαδραστικό Marketing

 •  Ψηφιακό Marketing

 • Διαδικτυακό ή Online Marketing

 • Internet Marketing Strategies

 • Digital Customer Tools (Big Data, Profiling)


Δ. Marketing: Συμμόρφωση με τον GDPR

 • Συγκατάθεση των ατόμων

 • Νομιμότητα επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 • Διαφάνεια

 • Δικαιώματα Καταναλωτών

 • Παραβίαση Δεδομένων

 • Ασφάλεια Επεξεργασίας Δεδομένων

 • Πώς εξασφαλίζεται για ειδικές περιπτώσεις η συγατάθεση (consent) του Πελάτη / Καταναλωτή

 • Συνηθη λάθη και παραλήψεις στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατά τη Λειτουργία του Marketing

 • Βέλτιστοι τρόποι Διόρθωσης λαθών και παραλείψεων

 • Εκτίμηση επιπτώσεων Προστασίας Δεδομένων

 • Προστασία Δεδομένων κατά τον Σχεδιασμό και εξ’ ορισμού

 • Βασικές Υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (Controller)

 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

 • Εκτελών την Επεξεργασία (Processor)


E. Case Studies

 • Permission Passing Campaign

 • Marketing Action Plan

Εισηγητές Σεμιναρίου
Νομικός σύμβουλος με εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα Προστασίας και Διαχείρισης Δεδομένων και Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Legal Lead των Creative Commons Ελλάδος, Επιστημονικός συνεργάτης του Open Data Intsitute-Κόμβος Αθηνών και του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ), εργάζεται ως Data Protection Officer σε ευρωπαϊκά έργα Horizon 2020 με πολλαπλές εισηγήσεις και παρουσιάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).
Σπούδασε στην Αγγλία - Bachelor σε Interactive Multimedia Communications και Master σε E-Commerce. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2006 και δημιούργησε τη 9AM (Εταιρεία Κατασκευής Web Applications). Το 2007 παράλληλα με τη 9AM έκανε Master σε Business Administration (MBA) στο ALBA Graduate Business School το οποίο ολοκλήρωσε το 2009. Κύρια δραστηριότητά της είναι η 9AM που έχει εξειδικευτεί στην κατασκευή Tailor Made Web Applications + Websites. Από το 2009 ασχολήθηκε με την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα μέσω του Startup.gr. Το 2016 το APPOCALYPSIS (appocalypsis.com) που βοηθάει στο Conversion των Ιστοσελίδων δίνοντας χρήσιμα εργαλεία στους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων για να επικοινωνήσουν μηνύματα με τους επισκέπτες τους ή να αποθηκεύσουν E-mails.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 16-10-2018

Ώρες Διεξαγωγής: 09:30 - 17:00

Πόλη Διεξαγωγής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τοποθεσία Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace
Περιγραφή Υλικού
 • Τα 5 παραπάνω βιβλία του εισηγητή, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να ανατρέχουν για την αναζήτηση λεπτομερειών και ειδικών περιπτώσεων

 • Εγχειρίδιο «GDPR for Marketing»

 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

 • Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών - Προβλήματα Ασφάλειας ΙΤ

 • Εργαλεία Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων

 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Masterplan (Διαχείριση Έργων)
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης

 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας μας

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ. 

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 10-10-2018 
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο