ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ  ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Διεύθυνση :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ
Phone :
210-5284316
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
12, Ιουν 2018
Λήξη
13, Ιουν 2018
Εισηγητές
Τίτλος
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ  ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Έναρξη: 12-06-2018       Λήξη: 13-06-2018 [16.00-21.00]       Διάρκεια προγράμματος (ώρες): 10
Εισηγητής: Eπιστήμονες με πρακτική & διδακτική εμπειρία 
Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS S.A

Σκοπός του Σεμιναρίου

Ενόψει της εξάπλωσης της χρήσης των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης της εργασίας, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων έχει αλλάξει ριζικά. Η σημαντικότατη μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιών και η επέκταση της χρήσης του διαδικτύου έχουν δημιουργήσει αναμφισβήτητα μια ποιοτικά νέα κατάσταση. Ως εκ τούτου, σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση, μέσω της διαμορφωθείσας πρόσφατης νομολογίας,  των νέων φαινομένων του χώρου της εργασίας, υπογραμμίζοντας την ιδιαιτερότητα του εργατικού δικαίου ως ιδιαίτερα ευαίσθητου κλάδου του δικαίου στις διάφορες εξελίξεις. Παράλληλα, η εισήγηση παρουσιάζει και αναλύει στην ύλη της, με επισκόπηση πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων, ζητήματα από τις τελευταίες αλλαγές του  νομοθετικού πλαισίου στα θεμελιώδη κεφάλαια των εργασιακών σχέσεων, με την ανάδειξη των επιπτώσεων στην επιχείρηση.

Σε ποιους απευθύνεται
σε στελέχη Διεύθυνσης Προσωπικού, Διευθυντές Προσωπικού επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και σε δικηγόρους που ασχολούνται με εργατικά θέματα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ

Δικηγόρος στον  ’ρειο Πάγο. Είναι Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και Μεταπτυχιακός Διπλωματούχος της Σχολής Εργατικού και Συνδικαλιστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Τεργέστης στην Ιταλία, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο, Εργασιακές Σχέσεις, Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, από την οποία αποφοίτησε με άριστα. Έχει ειδικευτεί επαγγελματικά χειριζόμενος εκατοντάδες υποθέσεις που αφορούν στο *Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο, *Ευρωπαϊκό & Διεθνές Εργατικό Δίκαιο, *Εργασιακές Σχέσεις, *Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, *Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, *Ποινικό Δίκαιο (Εργασιακών & Υπαλληλικών Εγκλημάτων), *Διοικητικό Δίκαιο ( Δημοσιοϋπαλληλικών Παροχών & Επιδομάτων)
Έχει πολύχρονη πείρα συμβουλεύοντας δεκάδες Σωματεία Εργαζομένων και  Επιχειρήσεις σε εργασιακά θέματα και ιδίως 
•    στην επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών (Προσφυγή στον ΟΜΕΔ για κατάρτιση ΣΣΕ κ’ Κανονισμών Προσωπικού), 
•    στην οργάνωση εργασιακών σχέσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημοσίους οργανισμούς (Χειρισμό υποθέσεων εθ. εξόδου σε ΟΤΕ, Τράπεζες, ΔΕΚΟ αναδιοργάνωση επιχειρήσεων κλπ), 
•    στη διεξαγωγή συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας (Τράπεζες, Ιδ. Επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ).
Διατέλεσε Σύμβουλος σε τρία Υπουργεία της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπήρξε επί έτη ενεργό μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι Μεσολαβητής, Μέλος του Σώματος Μεσολαβητών του Οργανισμού Μεσολάβησης Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Είναι επίσης σύμβουλος στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε). Δημοσιεύει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων και σε εφημερίδες. 

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:

Tηλ.: 210 5200464, E-mail: [email protected]
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο