iBcl - Activity Based Costing - Αθήνα

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
iBcl (INNOVATIVE BUSINESS CONSULTING & LEARNING)
Υπεύθυνος/η :
Μιχαλοπούλου Ευγενία
Διεύθυνση :
Κυπρίων Αγωνιστών 79
Πόλη :
Μαρούσι
Phone :
2108145518
Θέμα
Διοίκησης γενικά θέματα
Τίτλος
Εναρξη
22, Ιουν 2018
Λήξη
22, Ιουν 2018
Εισηγητές
Τίτλος

Activity Based Costing

 

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Η Μείωση Κόστους Λειτουργίας αποτελεί αναγκαιότητα για κάθε είδους επιχείρηση, όχι μόνο κάτω από συνθήκες Οικονομικής Κρίσης, αλλά σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη πρέπει να συνδυάζεται με σχεδιασμό και εφαρμογή μέτρων μείωσης της σπατάλης προκειμένου να μην εξανεμίζονται τα αποτελέσματα των αυξημένων πωλήσεων.

Το σεμινάριό μας για τη μείωση του Κόστους συμπληρώνεται με την παρουσίαση μιας σύγχρονης μεθοδολογίας, του Activity Based Costing, που δίνει την ακριβή Κοστολόγηση προϊόντων, τμημάτων μέσα σε μια Επιχείρηση (Παραδείγματα: Αποθήκη, Διανομή, Room Service, Εστιατόριο, Συντήρηση Εξοπλισμού, Μονάδα Παραγωγής κλπ), Κατηγοριών πελατών, Συμβάσεων με πελάτες, παρτίδων Εξαγωγών και Έργων. Με τον τρόπο αυτό δίνονται οι σωστές απαντήσεις σε προβλήματα-ερωτήματα όπως:

 • Προϊόντα ή συμβάσεις Προμηθειών, κοστολογούνται πάνω από το πραγματικό τους Κόστος με αποτέλεσμα να χάνονται Πελάτες και να κερδίζει έδαφος ο Ανταγωνισμός
 • Αντιθέτως, σε άλλες περιπτώσεις η συμβατική Κοστολόγηση δίνει αποτελέσματα κάτω από το πραγματικό κόστος με αποτέλεσμα αντί κέρδους να προκύπτει τελικά ζημία
 • Από ποιες δραστηριότητες κερδίζονται τα χρήματα και ποιες είναι ζημιογόνες

 


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ


 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες και Στελέχη Επιχειρήσεων / Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών, Παραγωγής, Marketing, Ανθρώπινου Δυναμικού, Προμηθειών και Τεχνικών Υπηρεσιών.

 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


 

 • Θα προσδιορίσουν τις περιοχές, όπου μπορεί και απαιτείται να πραγματοποιηθεί δραστική Μείωση του Κόστους Λειτουργίας της Επιχείρησης/Οργανισμού
 • Θα οργανώσουν και θα υλοποιήσουν τη Μείωση αυτή σαν ένα Οργανωτικό Έργο με μετρήσιμα αποτελέσματα εφαρμόζοντας τα Εργαλεία Μείωσης Κόστους που θα τους δοθούν
 • Θα καταρτίσουν Προϋπολογισμό με Βάση τις Μειώσεις που σχεδιάστηκαν
 • Θα ξεκινήσουν αμέσως την Εφαρμογή των σχετικών Εργαλείων για τη Μείωση του Κστους
 • Θα υπολογίζουν το πραγματικό Κόστος Δραστηριοτήτων, Τμημάτων Προϊόντων, Πελατών

 


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


ACTIVITY BASED COSTING

 • Οι αδυναμίες του παραδοσιακού Συστήματος Κοστολόγησης
 • Τι είναι το Activity Based Costing
 • Η σύνδεση των Εξόδων με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης
 • Ο καθορισμός των παραγόντων Κόστους για τα έξοδα (Cost Drivers)
 • Ο καθορισμός των παραγόντων Κόστους των δραστηριοτήτων
 • Η εκτίμηση του Χρόνου υλοποίησης των δραστηριοτήτων
 • Η εκτίμηση του Κόστους των δραστηριοτήτων
 • Η σύνδεση των δραστηριοτήτων με τα Προϊόντα
 • Η Κοστολόγηση των συμβάσεων
 • Η Κοστολόγηση ανά Κανάλι Διανομής
 • Η Κοστολόγηση ανά σύμβαση με Πελάτες
 • Οι αποφάσεις για την σωστή Τιμολογιακή Πολιτική
 • Αποφάσεις για Outsourcing

Β. ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ

 • Λειτουργία Γραμματείας - Διαχείριση Αρχείων
 • Αγορές - Προμήθειες
 • Σχεδιασμός Προϊόντων - Υπηρεσιών
 • Φύρες Παραγωγής - Ποιότητα Προϊόντων
 • Χωροταξία και τεχνολογία Παραγωγής - Συντήρηση
 • Κόστος Εργασίας - Διαχείριση Προσωπικού
 • Γενικά Έξοδα (Κόστος Οχημάτων – Ενέργεια – Τηλέφωνα)
 • Διοικητικά Έξοδα - Εργασίες Γραφείου - «Χαρτοβασίλειο» - Security
 • Έξοδα Πωλήσεων - Μεταφορά - Διανομή
 • Επιστροφές Προϊόντων
 • Έξοδα Προώθησης - Προβολής - Διαφήμισης
 • Αποθέματα - Λειτουργία Αποθήκης
 • Οικονομικές λειτουργίες - Χρηματοοικονομικά - Δανεισμός - Κεφάλαιο Κίνησης
 • Πληροφορική - Ανωτάτη Διοίκηση
 • Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου - Αλλαγές - Καινοτομίες

Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

 • Πίνακας 1000 σημείων και Best Practices για τη Μείωση Κόστους
 • Προϋπολογισμός - Ανάλυση Νεκρού Σημείου
 • Τεχνικές μείωσης Αποθέματος
 • Εργαλεία Τηλεεργασίας
 • 20 ειδικά Εργαλεία σε Εxcel με πρακτικές Εφαρμογές όπως: Value Analysis, ParetoAnalysis - Statistical Process Control (SPC), Μελέτη Χρόνων – Μεθόδων, Γραμμικός Προγραμματισμός, NPV, PBP, ROI, Excel Ελέγχου, Προϋπολογισμένων δαπανών, Cash Flow, Έντυπα και Λογισμικό υποστήριξης για Μείωση Κόστους κ.α.

Δ. Η ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΣ ΕΡΓΟ

 • Ο σχεδιασμός του Προγράμματος Μείωσης Κόστους
 • Ο καθορισμός των κρισίμων σημείων Έργων Μείωσης Κόστους

 


ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Νικόλαος Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY) με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδεύσεις και σε θέματα παραγωγής & εφοδιαστικής αλυσίδας ως διευθυντικό στέλεχος παραγωγής. Έχει διοικήσει συμβουλευτικά Έργα για την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των γραμμών παραγωγής μεγάλων επιχειρήσεων όπως η BIC VIOLEX και η Tosoh της MITSUBISHI.


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου
 • Όλη η παρουσίαση σε ηλεκτρονική μορφή
 • Λογισμικό σε Access για τον υπολογισμό του Activity Based Costing
 • Λογισμικό Διαχείρισης Κρισίμων Σημείων Έργου Μείωσης Κόστους
 • 20 Εργαλεία σε Excel
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Επί 12 μήνες υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

 

Κόστος Συμμετοχής: 450 ευρώ

Έκπτωση 20% στη 2η συμμετοχή και έκπτωση 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη.

(Δεν ισχύει για το σεμινάριο DPO CERTIFICATION)

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%. Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

Τηλέφωνο
 
210 8145 518
Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου
 
Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
 
Μάγδα Αποστολίδου
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο